компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
449 К21

,, УПРАВЉАЊЕ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ УНУТАР НАРУЧИОЦА,, (Програм стручног оспособљавања овлашћених лица и запослених у образовном сектору за управљање и вођење поступака јавних набавки)

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
617 К4, К21, К23

Напиши и обезбеди средства преко ЕУ пројеката

Школа за основно образовање одраслих
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
667 К3, К4, К6, К12, К15, К21, К23

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
748 К2, К5, К21

У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
751 К21

Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле у установама образовања и васпитања

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8