нису објављени стандарди компетенција
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
2 К1, К12, К23

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
3 К23

Компетенције школског библиотекара

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
4 К2, К5, К23

Не постављај питање да ли волим читање

Друштво школских библиотекара Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 29
5 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси"

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
10 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
12 К23

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14 К4, К5, К15, К23

Алтернатива насиљу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
25 К4, К17, К23

Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
29 К3, К20, К23

Виртуелно није реално

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30 К4, К17, К23

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Железничка техничка школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
34 К3, К23

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
40 К3, К23

Да нам школа буде сигурна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50 К4, К15, К20, К23

Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
54 К3, К14, К23

Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 3
бодова: 22
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
62 К3, К23

Знањем против злоупотребе дрога

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
63 К3, К23

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности кроз образовно-васпитни процес

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
68 К3, К23

Како да наставници, родитељи и ученици заједно раде на стварању квалитетних услова за одрастање и развој

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70 К3, К23

Како до превенције проблема понашања ученика: од теорије до праксе

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
74 К4, К20, К23

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
84 К4, К17, К23

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87 К4, К23

Комуникационим компетенцијама до унапређивања квалитета наставе и учења

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88 К4, К23

Конструктивна комуникација у школи

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
89 К3, К23

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92 К4, К15, К20, К23

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
93 К3, К18, К23

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94 К3, К14, К23

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Дом ученика средњих школа Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
96 К2, К23

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97 К3, К17, К23

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
102 К4, К16, К23

Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103 К2, К13, К23

На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
105 К3, К20, К23

Напредовање ученика - резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
114 К3, К23

Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115 К3, К23

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
116 К2, К23

Обука наставника и стручних сарадника за рад са одраслим полазницима

Центар за професионални развој и пренос знања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
118 К3, К19, К23

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
120 К4, К23

Оснаживање наставника и стручних сарадника за решавање педагошких ситуација

ОШ "Академик Миленко Шушић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
130 К3, К23

ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ФИЛМОМ И ФИЛМСКОМ АНИМАЦИЈОМ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
132 К3, К23

Превенција дискриминације кроз форум театар

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
139 К3, К23

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
140 К3, К23

ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141 К4, К23

Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
142 К4, К20, К23

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
151 К3, К23

РАД ШКОЛЕ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
152 К4, К6, К9, К23

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153 К2, К19, К23

Радионицом против насиља

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154 К3, К17, К23

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155 К3, К17, К23

Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156 К3, К17, К23

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
159 К2, К18, К23

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161 К4, К20, К23

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166 К4, К17, К23

Решавање конфликтних ситуација медијацијом

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
168 К3, К4, К23

Родно читање у школи

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
170 К3, К15, К19, К23

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
174 К4, К20, К23

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175 К4, К20, К23

Сарадња школе и родитеља као темељ напредовања ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
176 К3, К23

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
178 К3, К14, К17, К23

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
181 К4, К15, К20, К23

Стрес у школи - превазилажење, промена

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
182 К23

Стручни рад психолога са ученицима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
183 К4, К20, К23

Тежак живот ђака, од првака до осмака- подршка родитељима у савладавању препрека на путу одрастања

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
187 К3, К20, К23

Укључи се! Активизам ученика и вршњачка едукација

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
188 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – други модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
189 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
190 К3, К5, К16, К23

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
191 К2, К17, К23

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
192 К3, К14, К23

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
193 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
196 К3, К14, К17, К23

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 22
197 К3, К5, К9, К23

Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Асоцијација за алтернативно породично старање о деци - ФАМИЛИА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
198 К4, К15, К23

Усавршавање комуникацијске компетентности

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
199 К4, К23

Усвајање вештина медијације у циљу оснаживања ученика за спречавање и решавање сукоба, кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Дом ученика средњих школа Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
200 К3, К23

Усвајање вештина у програмирању циљева за оснаживање ученика у избору будуће професије кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Дом ученика средњих школа Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201 К4, К20, К23

Успешна сарадња породице и школе путем родитељске укључености у дечје образовање

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
202 К4, К18, К23

Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
204 К4, К20, К23

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

OŠ Filip Filipović
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
205 К4, К23

Учење кроз дијалог - жива библиотека

ОШ "Коста Трифковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
206 К3, К23

Учење социјалних и емоционалних вештина у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
207 К4, К6, К9, К23

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
208 К3, К6, К9, К14, К23

ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
210 К3, К23

Чему трансформативно учење

Центар за креативни развој - Књажевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
212 К3, К17, К23

Школа као интеркултурална заједница

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
214 К3, К23

ШКОЛСКА ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

Медија полис
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
215 К4, К5, К23

Школски часопис као инструмент за јачања васпитне улоге школе и етоса

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13,