компетенције васпитача за развијање професионалне праксе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
11 К2, К4, К5, К6, К7

Подстицање и унапређење тимског начина рада са ученицима

ВИСОKОШKОЛСKА УСТАНОВА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
113 К2, К3, К7

Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
134 К3, К7, К11

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
217 К4, К7, К12, К20, К23

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
267 К5, К7, К9, К17

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
275 К2, К3, К7, К12, К19, К23

Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
301 К4, К7, К12, К15, К20, К23

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
344 К4, К7, К9, К15, К17, К23

Office 365 у реализацији наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
352 К2, К4, К7, К19, К23

Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
363 К2, К7, К19

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386 К2, К6, К7, К19, К23

Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444 К2, К7, К10, К18, К23

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
465 К2, К7, К19, К23

Активно учење настава 1/ основни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
470 К2, К5, К7, К19, К23

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
502 К2, К3, К7

Дигиталне приче и бајке

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
608 К2, К7, К12, К19

Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензија

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
663 К2, К5, К7, К19, К23

Педагошка документација није административни посао

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
704 К4, К7, К8, К15, К18, К23

Пројектно планирање рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
706 К2, К7, К11, К15, К23

Пројектно учење – концепти и пракса

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
712 К2, К5, К7, К19, К23

Продукција нових и корисних идеја кроз креативне радионице

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
721 К4, К7, К10, К23

Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
732 К2, К7, К19, К23

Самовредновање наставничких компетенција у функцији подршке носиоцима система за осигурање квалитета установе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
753 К2, К4, К7, К19, К23

Улога васпитача и наставника у развијању предузимљивости и предузетничког талента код деце и ученика у дигитално доба

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
789 К7, К20

"Мало ја, мало ти - сарадничка брига о деци"

Предшколска установа Адријана
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
802 К7, К9

ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и управљање каријером

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
809 К5, К7, К11, К23

Да у вртићу свако учи радосно и лако

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
810 К3, К5, К7, К9, К10, К11

ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
817 К7, К11

Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
819 К7, К9, К20

ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ – УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
821 К7, К10

Игра деце као извор добробити

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
827 К7, К9, К19, К23

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Предшколска установа Лептирић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
830 К5, К6, К7, К8

Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
835 К7, К11, К16

О ПРОЈЕКТИМА КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ - документовање учења и развоја пројекта

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
836 К7, К11

Обука за стицање основних дигиталних компетенција васпитача за ефикасно вођење педагошке документације

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
845 К7

Подршка остварености и испуњености васпитача у свом послу кроз међусобно консултовање у раду

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
868 К2, К7, К10, К16

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
878 К7

Удружимо се – повежимо се

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
882 К3, К5, К7, К12

Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
885 К7, К9, К23

„Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – различити програми за целу породицу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1037 К7

Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог развоја

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1064 К2, К7, К8

Холистички приступ у образовању деце прешколског и млађег школског узраста у реализацији ликовних активности и наставе ликовне културе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
1073 К1, К7

Корак до здравља-корективна гимнастика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1101 К4, К6, К7, К9, К12, К15, К19

Педагошка комуникологија у функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у школама и предшколским установама (у образовању).

Предшколска установа Долина сунцокрета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20

„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1122 К2, К7, К23

Веб-алатима до интерактивне наставе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16