компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229 К3, К5, К8, К14, К19, К23

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
262 К5, К8, К19, К23

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
271 К3, К5, К8

Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
647 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Од самовредновања до екстерног вредновања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
666 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
704 К4, К7, К8, К15, К18, К23

Пројектно планирање рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
724 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Развојно планирање у вртићу и школи

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
818 К5, К8, К16

Живети различитост у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
830 К5, К6, К7, К8

Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
837 К5, К8

Од игре до музичке композиције

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
856 К6, К8, К20, К23

Прилика за свако дете - развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1064 К2, К7, К8

Холистички приступ у образовању деце прешколског и млађег школског узраста у реализацији ликовних активности и наставе ликовне културе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
1069 К3, К5, К8, К14

Драмском игром до физичке активности - примена инспиративне средине, природних материјала и драмског садржаја који се усклађује са кретањем

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8