компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
24 К6, К9, К19

Вештине грађења односа са децом и родитељима

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
152 К4, К6, К9, К23

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
197 К3, К5, К9, К23

Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Асоцијација за алтернативно породично старање о деци - ФАМИЛИА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
207 К4, К6, К9, К23

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
208 К3, К6, К9, К14, К23

ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
213 К4, К6, К9, К15, К20

Школа отворена родитељима 3 -

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222 К4, К6, К9, К15, К19, К23

„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
225 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234 К3, К5, К9, К17, К23

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
267 К5, К7, К9, К17

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
305 К3, К5, К9, К23

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
314 К3, К5, К9, К20, К23

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
320 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
326 К4, К6, К9, К19, К23

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
343 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
344 К4, К7, К9, К15, К17, К23

Office 365 у реализацији наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
361 К4, К6, К9, К19, К23

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
508 К4, К6, К9, К23

Дигитално држављанство

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
528 К2, К6, К9, К15, К19, К23

еТвининг за почетнике – први кораци

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
653 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Основе еТвининг-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
674 К2, К3, К6, К9, К23

Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
677 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Пословна комуникација у образовним установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
735 К2, К9, К12, К23

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Центар за промоцију науке
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
756 К4, К6, К9, К15, К18, К23

Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовању

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
758 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
781 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Часови разумевања и радости

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
782 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Часови разумевања и радости - II модул

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
788 К6, К9, К20

"И родитељи су важни"

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
802 К7, К9

ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и управљање каријером

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
807 К6, К9, К16

Вртић као центар добре комуникације

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
808 К5, К9

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
810 К3, К5, К7, К9, К10, К11

ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
819 К7, К9, К20

ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ – УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
823 К6, К9

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА - обука практичара за рад са родитељима

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
827 К7, К9, К19, К23

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Предшколска установа Лептирић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
828 К5, К6, К9

Комуникацијске вештине деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
832 К6, К9, К20

Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
833 К6, К9, К20

Наше вртић/јасле као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
840 К5, К6, К9, К11, К16

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Предшколска установа "Перка Вићентијевић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Удружење медицинских сестара предшколских установа Шумадијско Поморавског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
847 К6, К9, К16

Подстицајно родитељство кроз игру-

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
848 К6, К9

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
849 К6, К9, К20

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 20
854 К5, К9, К11

ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
867 К6, К9

Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односе

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
885 К7, К9, К23

„Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – различити програми за целу породицу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
886 К6, К9, К23

„Програм за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – Подршка васпитној улози породице на даљину

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1036 К1, К2, К5, К9, К23

Музиком до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1101 К4, К6, К7, К9, К12, К15, К19

Педагошка комуникологија у функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у школама и предшколским установама (у образовању).

Предшколска установа Долина сунцокрета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1103 К3, К4, К5, К6, К9, К12

Укључивање студената-волонтера као подршка социо-емоционалном развоју деце и младих нарочито из осетљивих група - "Старији брат, старија сестра"

DAJ MI RUKU
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20

„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1131 К2, К3, К6, К9, К20, К23

Од школске приредбе до позоришне сцене

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8