физичко васпитање
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1066 К1

Биомеханичка анализа моторичких тестова и водич кроз електронску обраду података

Факултет спорта и физичког васпитања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1067 К1, К2, К5, К11, К19

ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1068 К1, К2, К3

Вредновање физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1069 К3, К5, К8, К14

Драмском игром до физичке активности - примена инспиративне средине, природних материјала и драмског садржаја који се усклађује са кретањем

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1070 К1, К3

Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1071 К2

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Факултет за спорт и физичко васпитање
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
1072 К1

Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
1073 К1, К7

Корак до здравља-корективна гимнастика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1074 К1

Облици боравка у природи са анимацијом у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1075 К1

Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1076 К2

Оријентиринг у оквиру обавезних физичких активности предмета Физичко и здравствено васпитање

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1077 К1

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1078 К1

Планирање у савременим програмима физичког и здравственог васпитања – јединство наставних и ваннаставних активности

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1079 К1

Покрет и физичка активност као главни покретачи развојних процеса код деце са сметњама у развоју и инвалидитетом – савремени приступ

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1080 К1, К12

Правци развоја инклузије у физичком и здравственом васпитању

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1081 К2

Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 1

Удружење педагога физичке културе Ниш
Електронски
недеља: 4
бодова: 26
1082 К2

Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 2

Удружење педагога физичке културе Ниш
Електронски
недеља: 4
бодова: 26
1083 К2, К5, К11

Примена иновативних метода у настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1084 К1

Примена статистичких поступака у циљу праћења и прогнозе моторичког развоја ученика

Факултет за спорт и физичко васпитање
Електронски
недеља: 4
бодова: 11
1085 К3

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу.

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1086 К1

Савремени приступ планирању и организацији атлетске секције у основној и средњој школи

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1087 К1, К2, К3

СПОРТОВИ НА СНЕГУ КАО ВИД ВАСПИТНОГ РАДА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
1088 К1

Улога наставника физичког васпитања у препознавању даровите деце: обједињавање наставних и ваннаставних активности

Факултет за спорт, Универзитет "Унион- Никола Тесла"
Електронски
недеља: 2
бодова: 10
1089 К3

Унапређивање компетенција васпитача и учитеља у области планирања и реализације пројектних активности у физичком васпитању деце

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1090 К1, К23

Управљање разредом: изазови и решења

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1091 К2

Усавршвање наставника за реализацију програма обуке скијања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 3
бодова: 21
1092 К2, К3

Физичко и здравствено васпитање у функцији достизања исхода осталих наставних предмета у првом циклусу основног образовања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1093 К1, К3, К5

Ходај право-мисли здраво

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1094 К1

„Јаџент“ - Физичко и здравствено васпитање у функцији родне равноправности, толеранције и заједништва

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1095 К1

„Примена ИОП-а у настави физичког и здравственог васпитања орјентисаној на исходе“

Факултет за спорт, Универзитет "Унион- Никола Тесла"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8