математика
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
400 К1

Нови изазови за наставу математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
401 К1

Решавање геометријских проблема на квадратној мрежи

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402 К2, К5

Maло дете – велики истраживач

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
403 К1

Активно учење у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
404 К2

Да математика буде лака за сваког ђака

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
405 К1

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
406 К2, К23

еМатематика

Центар за стручно усавршавање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
407 К1

Ефекти примене геометријских модела решавања проблема у разредној настави

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
408 К2

Задаци за развијање функционалних знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
409 К2

Задаци за развијање функционалних знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
410 К2

Кад је лака геометрија и мерење прија

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
411 К1, К19, К23

Како деци приближити садржаје математике - мале тајне

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
412 К2

Како до квалитетних критеријума оцењивања кроз операционализацију исхода у настави математике и физике

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
413 К1, К2, К5, К11

Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
414 К1

Калкулатори у настави математике- у сусрет великој матури

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
415 К2, К19, К23

Контекстуални задаци у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
416 К2, К5, К17

Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
417 К1

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
418 К1

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
419 К1

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Maтематички клуб "Диофант"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
420 К2

Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
421 К1

Методичка радионица

Подружница математичара Ваљево
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
422 К2

Настава математике оријентисана на исходе - у пракси

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
423 К2

Настава математике усмерена на исходе - функционална знања, вештине и математичка писменост

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
424 К1, К2, К3, К4

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
425 К2

Обликовање дигиталних материјала за интерактивну наставу математике – наставни и технолошки аспекти

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
426 К2

Обликовање наставних материјала за ученике којима је потребна додатна подршка у настави математике

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
427 К2

Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
429 К2

Организација додатне наставе - одабране теме за радознале ученике

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
430 К1, К5, К11, К23

Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
431 К2

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
432 К1

Савремена настава математике

Подружница Друштва математичара Србије - Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
433 К2

Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
434 К1

Унапређивање наставе математике у основној школи

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
435 К1

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
436 К1

Функционална настава математике

Математичка академија - удружење математичара, физичара и информатичара
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
437 К2, К23

„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1113 К2, К3, К4

Од математике до предузетништва

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16