Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
72 К3

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
77 К3

Каријерно вођење и саветовање као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
93 К3, К18, К23

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
114 К3, К23

Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115 К3, К23

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155 К3, К17, К23

Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156 К3, К17, К23

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
196 К3, К14, К17, К23

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 22
197 К3, К5, К9, К23

Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Асоцијација за алтернативно породично старање о деци - ФАМИЛИА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
225 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226 К2, К5, К10, К23

"Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду“

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
227 К2, К18, К23

Oрганизација и реализација наставе у кућним или болничким условима за ученике са здравственим проблемима

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
231 К3, К23

Водич кроз инклузивно образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
232 К3, К23

Да инклузија буде боља – развијање дидактичких материјала

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
233 К3, К19, К23

Да уз ИОП свако учи лако

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234 К3, К5, К9, К17, К23

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
235 К3, К17, К23

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
237 К3, К19, К23

Даровито дете у школи и шта са њим

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
239 К2, К23

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
242 К2, К19, К23

Дислексије и дисграфије - превенција, рано откривање и модели рада

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
243 К2, К17, К23

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
244 К3, К17, К23

Индивидуални образовни план - корак у пракси

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
245 К2

Инклузија без препрека

Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
247 К2, К19, К23

Инклузија по мери детета

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
248 К3, К23

Инклузија у пракси

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
249 К2, К17, К23

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
250 К3, К23

ИОП у функцији остваривања ученикових потенцијала

Марина Павловић ПР Едукативни центар Еду софтвер плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
251 К3, К5, К11, К14, К23

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
254 К3

Механизми подршке образовању даровитих ученика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
255 К3, К19, К23

Могућности пружања конкретне и практичне подршке деци са сметњама у развоју у школском окружењу

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
260 К2, К3, К19, К23

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
261 К2, К18, К23

Планирање, припремање и релизација тематске наставе

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
262 К5, К8, К19, К23

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
263 К2

Почетна математичка писменост код деце и ученика са сметњама у развоју

Школа за основно и средње образовање "Видовдан" Бор
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
266 К3

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Основна школа "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
267 К5, К7, К9, К17

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
268 К2, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
269 К2, К5, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
270 К3, К14, К17, К23

Рад са децом из маргинализованих група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
271 К3, К5, К8

Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
272 К3, К23

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Центар за психолошку подршку деци и адолесцентима "Психомозаик"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
273 К2, К5

Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом

ОШ Антон Скала
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
274 К2, К5, К23

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Помоћ породици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
275 К2, К3, К7, К12, К19, К23

Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
276 К3, К23

Час по мери детета

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
277 К3, К14, К17, К23

Школа за све - инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
404 К2

Да математика буде лака за сваког ђака

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
426 К2

Обликовање наставних материјала за ученике којима је потребна додатна подршка у настави математике

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
515 К2, К3, К23

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
545 К2, К17

Индивидуализација и диференцијација у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
664 К3, К5

Педагошки рад са даровитим ученицима

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
731 К2, К23

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
794 К5, К11, К16

,,Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
810 К3, К5, К7, К9, К10, К11

ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
811 К5, К11, К19

Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
824 К6

Интеркултурализам у вртићу: култура, обичаји и језик Рома

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
828 К5, К6, К9

Комуникацијске вештине деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
854 К5, К9, К11

ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
862 К2, К5, К11, К19

Приступ, вежбе и дидактички материјал за стимулацију деце са развојним кашњењем

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
871 К5, К10

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
972 К1, К2, К3, К4

Учење језика без слика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1012 К2, К3, К4, К17, К23

Благотворан утицај музике (у свакодневном раду) на осетљиву популацију свих узраста

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1033 К3, К5, К14, К23

Музика и ритам у функцији развоја и учења

Друштво дефектолога Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1103 К3, К4, К5, К6, К9, К12

Укључивање студената-волонтера као подршка социо-емоционалном развоју деце и младих нарочито из осетљивих група - "Старији брат, старија сестра"

DAJ MI RUKU
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
1104 К3, К5, К11, К14, К17, К23

„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1108 К3

Инклузија – од педагошког профила до вредновања и оспособљавања кроз праксу

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1109 К3

Инклузија – од педагошког профила до вредновања и оспособљавања кроз праксу

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
1110 К3, К5, К12, К17

Модел укључивања деце из осетљивих група у образовни систем РС

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16