Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
2 К1, К12, К23

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
3 К23

Компетенције школског библиотекара

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
12 К23

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
39 К4

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
42 К3

ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
47 К4

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
53 К4

Живе библиотеке у систему образовања и васпитања

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
81 К4, К19

Комуникација - кључ успеха

Удружење грађана Образовни импулс
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87 К4, К23

Комуникационим компетенцијама до унапређивања квалитета наставе и учења

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88 К4, К23

Конструктивна комуникација у школи

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
98 К3

Механизми управљања стресом у процесу учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
113 К2, К3, К7

Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
118 К3, К19, К23

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
120 К4, К23

Оснаживање наставника и стручних сарадника за решавање педагошких ситуација

ОШ "Академик Миленко Шушић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
142 К4, К20, К23

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
153 К2, К19, К23

Радионицом против насиља

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
157 К4

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161 К4, К20, К23

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
170 К3, К15, К19, К23

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
173 К3

Самопоуздање се гради и РУШИ од малена - односно како стварамо нарцисе а како срећну децу

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
180 К3, К11, К14

СТОП (Стандарди у обуци професионалаца приликом сумње на изложеност) НАСИЉУ

Pedagoško društvo Vojvodine
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
182 К23

Стручни рад психолога са ученицима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
183 К4, К20, К23

Тежак живот ђака, од првака до осмака- подршка родитељима у савладавању препрека на путу одрастања

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
207 К4, К6, К9, К23

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
211 К3, К14

Школа без дискриминације

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
217 К4, К7, К12, К20, К23

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
238 К1, К5

Дете са дисфункцијом сензорне интеграције у вртићу и школи

Удружење за физичке активности и рекреацију предшколске и школске деце са сметњама у развоју "Снага покрета"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
252 К3, К5, К11, К14, К23

Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
282 К1, К2, К23

Како заштити права потрошача и препознати манипулације потрошачима кроз класичне медије и друштвене мреже

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
284 К3, К6

Класичне концепције хуманистичког васпитања и образовања: опште теорије васпитања и образовања, класичне теорије Bildung-а, као и критике њених различитих концепција

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
289 К1, К2

Савремени друштвени проблеми: тематске иновације у настави социологије

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
291 К1

Тематски приступ у настави историје

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
298 К1, К2, К3

Чему још филозофија?

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
300 К4

,,Ментално здравље у функцији унапређивања образовања“

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
301 К4, К7, К12, К15, К20, К23

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
302 К4, К6, К12, К15, К20, К23

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
303 К3, К5, К19, К23

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
313 К3

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
320 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
323 К3, К23

Самоповређивање код младих: приступ сложеном проблему у школском окружењу

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
326 К4, К6, К9, К19, К23

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
327 К2, К3, К5, К12

Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција запослених у образовању у време здравствених криза

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
337 К1

Ромски језик у историјском, наставном, књижевном и културолошком оквиру

Центар за едукацију Рома и етничких заједница (ЦЕРЕЗ)
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
339 К1, К2, К3, К19, К23

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
346 К1, К2, К19

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
395 К1

Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
411 К1, К19, К23

Како деци приближити садржаје математике - мале тајне

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
419 К1

Математичка литература као фактор унапређивања наставе математике

Maтематички клуб "Диофант"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
421 К1

Методичка радионица

Подружница математичара Ваљево
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
422 К2

Настава математике оријентисана на исходе - у пракси

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
430 К1, К5, К11, К23

Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
439 К1

Жанрови старије бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
442 К2

Савремени приступ наставним садржајима језика и књижевности у настави на босанскоме језику

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
463 К2

Језик кости нема, али кости ломи – развијање говорне културе код ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
496 К2, К14, К23

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Центар за инструктивне комуникације у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
538 К3, К17, К23

Изазови у мотивисању ученика за учење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
558 К1, К23

ИСКОРИСТИ ЧАС

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
568 К2, К23

Како организовати успешан час

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
583 К2

Креативност и интердисциплинарност у настави матерњих и страних језика

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
608 К2, К7, К12, К19

Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензија

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
612 К2, К14, К17, К23

Мотивација и психолошки принципи учења

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
618 К4, К23

НАСТАВА ЗАСНОВАНА НА МЕЂУСОБНОМ РАЗУМЕВАЊУ И САРАДЊИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
624 К2, К19, К23

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
645 К2, К19, К23

Од планирања до рефлексије

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
668 К2

Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
683 К3

Претпоставке успешне наставе

Центар за примењену педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
694 К3, К19, К23

Примена модела вишеструких интелигенција у настави

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
720 К3, К5, К10, К23

Развој интелектуалних вештина и одржање пажње код деце предшколског и раног школског узраста у савременом контексту

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
732 К2, К7, К19, К23

Самовредновање наставничких компетенција у функцији подршке носиоцима система за осигурање квалитета установе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
759 К2, К23

Употребом ИКТ до успешнијег наставника и ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
761 К2, К19, К23

Успешан час зависи од нас

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
762 К2, К19, К23

Успешно управљање одељењем - принципи и примери добре праксе

Стеван Сремац, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
767 К2, К23

Учење са лакоћом

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
773 К2, К23

Учионица отворених зидова

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
782 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Часови разумевања и радости - II модул

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
785 К2, К5, К11, К23

Читалачки почеци и Алго модел обуке

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
787 К3, К19, К23

„Размишљај, креирај и у школи уживај“ - планирање, креирање, спровођење и вредновање активности „Обогаћеног једносменског рада“ у школама које реализују образовно-васпитни рад у једној смени

Удружење зрењанинских учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
789 К7, К20

"Мало ја, мало ти - сарадничка брига о деци"

Предшколска установа Адријана
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
792 К5, К11

"Помози ми да урадим сам" Унапређење квалитета дечијег учења и развоја путем ручно израђених играчака и дидактичких материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
798 К5

Језичке игре као подстицање развоја говора код деце

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
799 К5

Бројалице и телесна музика као средство рада у развоју говора предшколског детета

Предшколска установа "Стоногица"
Непосредно
дана: 3
бодова: 23
805 К5, К11, К19

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
809 К5, К7, К11, К23

Да у вртићу свако учи радосно и лако

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
813 К3, К5, К11, К23

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
826 К5, К11, К16, К23

КОГНИТИВНА, СОЦИЈАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
827 К7, К9, К19, К23

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Предшколска установа Лептирић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
831 К5, К11

Монтесори материјали у јаслицама

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
838 К5, К11

Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за јаку вртићку заједницу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
851 К5, К11, К19

Позитивна дисциплина у вртићу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
857 К5, К12

Применa СТЕАМ приступа и интегрисаног учења у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
859 К5

Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
869 К5, К10, К19, К23

Развијање предвештина читања и писања у предшколској установи

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 17
877 К5, К11, К19

Тимски рад и компетенције васпитача у служби унапређења квалитета инклузивног процеса

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
880 К6

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
881 К5, К6, К11, К12

Утицај музике на развој језичких способности код деце

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
890 К1

Амбалажа, отпад , рециклаа

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
901 К1

Локални ефекти глобалних климатских промена на биолошке, еколошке и антропогене системе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
908 К1

Научници српског порекла и њихов допринос развоју науке и технике

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
910 К1

Огледом до закона природе

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
913 К1

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ НАУЧНИХ САЗНАЊА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Srpsko geografsko društvo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
918 К2

Уважавање стилова учења као предикција добре праксе у настави предмета природних наука

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
920 К2

Управљање пројектима из области заштите животне средине

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
923 К1

„Моделарство- програм обуке наставника у изради модела“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
931 К1, К23

Критички поглед на велико слово у изазовним језичким ситуацијама

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
947 К1

Beyond English

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
948 К1

Die Sprache lebt und verändert sich. Актуелне тенденције у савременом немачком језику и њихова имплементација у наставу

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 14
952 К1

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
954 К1

Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
957 К2

Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
964 К2

Развој компетенција за наставу шпанског језика од раног узраста

Удружење професора шпанског језика Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
966 К1

Специфични аспекти усвајања страног језика угоститељске струке – интегративни приступ у пракси

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
970 К1

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Славистичко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
974 К1

Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана

Универзитет у Београду - Економски факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
975 К1

Алтернативни погон моторних возила

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
978 К1, К19, К23

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Удружење Србије за целијакију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
979 К1, К17, К23

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
984 К1, К23

Нови трендови у винарству Србије

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
985 К1

Основни концепти и технике безбедне вожње – дефанзивна вожња

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
987 К1

Правилник о грађевинским конструкцијама – примена у настави стручних предмета у стручним школама

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
990 К1

Примена Еврокодова у анализи дејства на објекте

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
992 К1

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
993 К1

Рад у виртуелном предузећу као основни елемент виртуелне привреде

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
994 К1

Савремена техничка решења допремања радне материје на моторима СУС

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
995 К2

Савремени приступ настави, уз помоћ студије случаја у наставним садржајима

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
997 К1

Савремени приступ у процесу управљања безбедношћу саобраћаја

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1000 К1

Техника примене 2Д конструкције и драпирања у изради женских одевних предмета

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1001 К1

Транспорт путника и робе током пандемије вируса COVID-19

Академија струковних студија Шумадија-Одсек у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1004 К1

Употреба концепта фер вредности за вредновање имовине и обавеза привредних друштава

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1005 К1

Употреба рачунара у инжењерском дизајну и провери (CAD/CAE концепт у електротехници и машинству)

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1013 К1

Вера кроз песму, песма кроз школу

Певачко друштво Храма Светог Саве
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1015 К1, К5, К11, К23

Дете, музика и покрет

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1022 К1, К5, К13

Игре ликовним елементима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1024 К2

Импровизација у настави музичких предмета (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1027 К1

Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Пријатељи деце Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1043 К3, К5

Музичко стваралаштво и сценска уметност

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Заједница музичких и балетских школа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1054 К2, К3, К23

Психолошке технике за усавршавање јавног наступа и контрола треме

ЕSTA Srbija
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1056 К1

Специјалистички трогодишњи семинар за диригенте хорова

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1057 К1, К5

Стваралачки код уметника - нови приступ настави Ликовне културе за учитеље, васпитаче и наставнике ликовне културе

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1058 К3, К5, К14

Сценска лутка-од идеје до реализације

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1059 К1

Сценско образовање и васпитање – драмска култура и култура говора

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1060 К1

Увођење модификованих и традиционалних дувачких инструмената у музичке школе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1065 К1

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, "ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1066 К1

Биомеханичка анализа моторичких тестова и водич кроз електронску обраду података

Факултет спорта и физичког васпитања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1067 К1, К2, К5, К11, К19

ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1069 К3, К5, К8, К14

Драмском игром до физичке активности - примена инспиративне средине, природних материјала и драмског садржаја који се усклађује са кретањем

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1072 К1

Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
1077 К1

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Удружење педагога физичке културе Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1078 К1

Планирање у савременим програмима физичког и здравственог васпитања – јединство наставних и ваннаставних активности

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1079 К1

Покрет и физичка активност као главни покретачи развојних процеса код деце са сметњама у развоју и инвалидитетом – савремени приступ

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1080 К1, К12

Правци развоја инклузије у физичком и здравственом васпитању

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1086