Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
5 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси"

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6 К4

Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-васпитном систему

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама-ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
8 К4

"Добра сарадња између родитеља и наставника"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
9 К3

"Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
10 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
13 К3, К14

Адаптација - кључ успешне интеграције

Дпм ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14 К4, К5, К15, К23

Алтернатива насиљу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
25 К4, К17, К23

Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
27 К3

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Центар за популационе политике и одрживи развој
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
29 К3, К20, К23

Виртуелно није реално

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
34 К3, К23

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
40 К3, К23

Да нам школа буде сигурна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43 К3

Деца и медији - образовне институције као савезник у стварању здравог медијског окружења за децу

Пријатељи деце Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
44 К3

Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50 К4, К15, К20, К23

Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
54 К3, К14, К23

Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 3
бодова: 22
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59 К3

Заједно против насиља

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
60 К3

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
62 К3, К23

Знањем против злоупотребе дрога

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
63 К3, К23

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности кроз образовно-васпитни процес

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64 К4

Изградња тима и вештина комуникације

ОШ "Горња Варош"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
66 К2

Интеркултурално образовање као инструмент за развијање инклузивне и демократске школске заједнице

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
68 К3, К23

Како да наставници, родитељи и ученици заједно раде на стварању квалитетних услова за одрастање и развој

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70 К3, К23

Како до превенције проблема понашања ученика: од теорије до праксе

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
74 К4, К20, К23

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
84 К4, К17, К23

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
86 К4, К17

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
89 К3, К23

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92 К4, К15, К20, К23

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97 К3, К17, К23

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
99 К4

Ми и они други

Група 484
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
100 К3, К22

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
102 К4, К16, К23

Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103 К2, К13, К23

На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
106 К3, К4

Насиље и злостављање деце путем интернета

"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
107 К3, К5, К17

Насиље у школи: примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110 К3

Наставник-саветник

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111 К3, К5, К19

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
117 К4

Од хаотичне до хармоничне учионице

Центар за лични раст и развој Еуринома
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
130 К3, К23

ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ФИЛМОМ И ФИЛМСКОМ АНИМАЦИЈОМ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131 К2, К3

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
132 К3, К23

Превенција дискриминације кроз форум театар

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135 К3

Превенција ХИВ/ сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета и насиља

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
136 К3, К5, К11, К16

Превенција – васпитна степеница

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
137 К3, К14

Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
139 К3, К23

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
140 К3, К23

ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141 К4, К23

Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146 К1, К3, К4, К5

Пут ка школи без насиља

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
147 К3

ПУТЕМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ СТАВОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЖИВОТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
151 К3, К23

РАД ШКОЛЕ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
152 К4, К6, К9, К23

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154 К3, К17, К23

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
160 К2, К3, К4

Развој интеркултуралних компетенција кроз програме међународне мобилности

У.Г. "Интеркултура"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
165 К5, К12, К22

Реци НE насиљу у школи

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166 К4, К17, К23

Решавање конфликтних ситуација медијацијом

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
168 К3, К4, К23

Родно читање у школи

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174 К4, К20, К23

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175 К4, К20, К23

Сарадња школе и родитеља као темељ напредовања ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
176 К3, К23

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
177 К4

Сви наши идентитети

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
178 К3, К14, К17, К23

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
181 К4, К15, К20, К23

Стрес у школи - превазилажење, промена

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
187 К3, К20, К23

Укључи се! Активизам ученика и вршњачка едукација

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
188 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – други модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
189 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
190 К3, К5, К16, К23

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
191 К2, К17, К23

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
192 К3, К14, К23

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
193 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
198 К4, К15, К23

Усавршавање комуникацијске компетентности

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
199 К4, К23

Усвајање вештина медијације у циљу оснаживања ученика за спречавање и решавање сукоба, кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Дом ученика средњих школа Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
200 К3, К23

Усвајање вештина у програмирању циљева за оснаживање ученика у избору будуће професије кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Дом ученика средњих школа Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201 К4, К20, К23

Успешна сарадња породице и школе путем родитељске укључености у дечје образовање

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
204 К4, К20, К23

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

OŠ Filip Filipović
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
205 К4, К23

Учење кроз дијалог - жива библиотека

ОШ "Коста Трифковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
206 К3, К23

Учење социјалних и емоционалних вештина у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
208 К3, К6, К9, К14, К23

ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
210 К3, К23

Чему трансформативно учење

Центар за креативни развој - Књажевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
212 К3, К17, К23

Школа као интеркултурална заједница

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
213 К4, К6, К9, К15, К20

Школа отворена родитељима 3 -

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
214 К3, К23

ШКОЛСКА ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

Медија полис
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
215 К4, К5, К23

Школски часопис као инструмент за јачања васпитне улоге школе и етоса

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Гимназија Свети Сава
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
218 К3, К23

„И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“ - Програм оснаживања родитеља за подршку учењу и школовању деце основношколског узраста

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
220 К4, К23

„Превенција и инклузија кроз форум-театар“

ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222 К4, К6, К9, К15, К19, К23

„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
280 К2, К23

Јевреји - култура, традиција, историја

Хавер Србија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
288 К2, К20, К23

Програм едукације о филантропији - Упознај филантропију

Фондација Ана и Владе Дивац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
292 К3, К14, К23

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
296 К2, К23

Учити о Холокаусту

Центар за примењену историју
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
305 К3, К5, К9, К23

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
306 К3, К14, К20, К23

Знање за здравље – здравствено образовање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
311 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
317 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
318 К3, К5, К17, К23

Превенцијом до здравих стилова живота

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
321 К4, К23

Професионални СТРЕС – изазов и шанса за лични развој

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
325 К3, К6, К22

Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Црвени крст Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
333 К2, К23

Како развити толеранцију код ученика кроз наставу грађанског васпитања?

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
572 К4, К20, К23

Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
590 К2, К5, К15

Магија бајке као простор за грађење односа

Центар "Жил Верн"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
616 К3, К23

Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
623 К2

Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Друштво историчара Србије Стојан Новаковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
677 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Пословна комуникација у образовним установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
704 К4, К7, К8, К15, К18, К23

Пројектно планирање рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
716 К3, К23

Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21. век

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
780 К2, К3, К4, К17, К19, К23

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
781 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Часови разумевања и радости

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
790 К5, К11, К19

"Неговање вредности у међуљудским односима"

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
806 К5, К12, К16

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
808 К5, К9

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
818 К5, К8, К16

Живети различитост у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
1020 К1, К3, К5, К10, К14, К23

Драмске игре у васпитању и образовању деце

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1021 К3

Драмски метод решавања конфликтних ситуација

Udruženje umetnika "Scene"
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1030 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1044 К3

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1063 К1, К3, К5, К10, К23

Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1070 К1, К3

Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20

„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1106 К2, К23

Ваннаставне активности у Програмима наставе и учења

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1107 К3, К4, К5, К12, К20, К23

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ - ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ЗАВИСНОСТИ

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1117 К2, К5, К11, К23

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ДЕЦЕ И САРАДЊЕ ВРТИЋА- ШКОЛЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ (ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ)

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1130 К1, К2, К4