Израда и дељење електронског наставног материјала

Каталошки број програма: 311  

Не

Е - Гимназија, Радничка 20, Нови Сад, info@e-gimnazija.org, 021529456, 0214778220, 021531444

Небојша Јовановић, nebojsa.jovanovic@e-gimnazija.org, 021530176, 0645000008, 021531444

Ђорђе Херцег, доктор наука, Департман за математику и информатику, ПМФ УНС; Драгана Малешевић, доктор педагошких наука, ВШСС за образовање васпитача у Кикинди;

Ђорђе Херцег, доктор наука, Департман за математику и информатику, ПМФ УНС; Драгана Малешевић, доктор педагошких наука, ВШСС за образовање васпитача у Кикинди; Дејана Херцег, доктор наука, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука; Јасмина Пастоњицки, Мастер професор технике и информатике, ОШ ''Васа Стајић''; Павле Пејак, Мастер професор информатике и технике, ОШ „Иван Гундулић„ Нови Сад; Душан Вулетић, Мастер, Основна школа „Иван Гундулић„, Нови Сад;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање за израду и дељење квалитетног наставног материјала. Полазници ће научити да практично користе могућности софтвера и мрежних сервиса за израду и дељење наставних материјала, обавештавање, комуникацију и консултације преко Интернета.

1) Упознати се са показатељима квалитета наставног материјала за е – учење 2) Упознати се са софтвером и поступком израде текстуалног наставног материјала, као и са припремом текста за дељење. 3) Упознати се са софтвером и поступком израде и обраде илустрација, као и са убацивањем илустрација у текст. 4) Упознати се са софтвером и поступком израде и обраде видео материјала, као и са убацивањем линка на видео у текст 5) Упознати се са софтвером и мрежним сервисима за дељење креираних материјала, комуникацију са ученицима и консултације преко Интернета 6) Завршни рад - Израда и дистрибуција електронских наставних материјала на основу одабране теме.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПоказатељи квалитета наставног материјала за е–учењеКреирање текстуалног наставног материјала Креирање и обрада слике за наставни материјалСнимање и обрада видеа за наставни материјалДељење и објављивање материјала на ИнтернетуКомуникација, обавештавање и консултације преко Интернета

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је 2500 динара по учеснику нето. Цена покрива трошкове рада реализатора, ауторске трошкове и издавање сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Соња Маринковић", Нови Сад Ђорђе Херцег, Драгана Малешевић 21 3.55
2 ОШ "Васе Стајић", Војводе Книћанина 12б, Нови Сад Драгана Малешевић, Јасмина Пастоњицки 30 3.95

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.75