Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Каталошки број програма: 162  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700,

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700,

Ивана Благојевић, Мастер, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Анита Перић, Мастер, ОШ „Деспот Стефан”, Доњи Степош;

Ивана Благојевић, Мастер, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, Учитељски факултет; Братислав Симић, мастер учитељ, ОШ ,,Иво Лола Рибар", Александровац; Анита Перић, Мастер, ОШ „Деспот Стефан”, Доњи Степош;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити компетенције наставника за планирање и реализацију превентивних активности за смањење степена вршњачког насиља кроз партнерски однос школе и породице.

Проширивање знања наставника о факторима који делују на смањење вршњачког насиља; Унапређење компетенција наставника за укључивање родитеља у превентивне активности за смањење вршњачког насиља.Овладавање могућим стратегијма за превентивно деловање на смањење степена вршњачког насиља. Оспособљавање учесника за планирање превентивних активности кроз партнерски однос породице и школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУзроци вршњачког насиљаВаспитни стилови и могућност превенције вршњачког насиља у породичном контекстуУлога школе у превенцији вршњачког насиљаДеловање породице и школе у превенцији вршњачког насиљаПлан партнерског деловања породице и школе

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин по учеснику,путни трошкови и припадајући порези и доприноси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "1.мај" Влајковци Зденка Миливојевић, Братислав Симић 21 3.96
2 ОШ "9.српска бригада" Ивана Благојевић, Анита Перић 15 3.94
3 ОШ "9.српска бригада" Ивана Благојевић, Анита Перић 20 3.94
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 4
5 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пожаревац Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 3.98
6 ОШ "Вук Караџић" Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 3.98
7 ОШ "Вук Караџић" Вршац Зденка Миливојевић, Братислав Симић 25 3.97
8 ОШ "Добрица Ћосић" В. Дренова Ивана Благојевић, Анита Перић 30 3.97
9 ОШ "Др Јован Цвијић", Смедерево Ивана Благојевић, Анита Перић 27 3.99
10 ОШ „Николај Велимировић“ Владе Јовановића 52 Ивана Благојевић, Братислав Симић, Анита Перић 30 4
11 OS ,,Ivo Lola Ribar" Ивана Благојевић, Братислав Симић, Анита Перић 30 3.93
12 OS "Kralj Aleksandar I" Ивана Благојевић, Братислав Симић 30 3.9
13 OS "Sveti Sava" Pejovac Братислав Симић, Анита Перић 30 4
14 ОШ "Јован Дучић" Милентија Поповића 16 Нови Београд Ивана Благојевић, Анита Перић 30 3.98
15 Centar za strucno usavrsavanje Krusevac Balkansks 3/5 Ивана Благојевић, Братислав Симић 27 4
16 ОШ „Др Јован Цвијић“ Јована Цвијића 9, Смедерево Ивана Благојевић, Братислав Симић 11 4
17 OS "Desanka Maksimovic" Pozarevac Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић, Анита Перић 30 3.99
18 OS " Desanka Maksimovic" Pozarevac Ивана Благојевић, Анита Перић 30 4
19 ОШ „Љубиша Урошевић“ Цара Душана 146, Рибаре Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 30 4
20 ОШ „Др Јован Цвијић“ 7. јула 10, Зрењанин Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 29 4
21 OS "Kralj Aleksandar I" Ивана Благојевић, Анита Перић 16 3.99
22 OS" J.J.Zmaj" Brus Братислав Симић, Анита Перић 13 3.96
23 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 5/3 Крушевац Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић 23 3.99

Укупно учесника: 587 | Просечна оцена: 3.98