Учење кроз интегративну наставу

Каталошки број програма: 765  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Љубица Луковић, VII , Гимназија, Ивањица; Биљана Ајдачић, VII степен, Гимназија

Љубица Луковић, VII , Гимназија, Ивањица; Биљана Ајдачић, VII степен, Гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника за примену интегративне наставе, повезивање више наставних предмета, као и унапређивање компетенција директора и стручних сарадника у педагошко - инструктивном раду.

Побољшање међупредметних веза кроз интеграцију садржаја који се могу сјединити унаставне модуле. Учење у облику умреженог размишљања чиме се унапређује формирање различитих погледа на проблем и приступ одређеној теми. Продубљено и систематично стицање знања из једне области кроз повезивање са знањима из других предмета у диференцијацији и интеграцији.

Наставници интегришу сродне садржаје из различитих наставних предмета. Интегришу садржаје из сродних предмета где је један предмет основни а садржаји осталих су илустрација. Интегришу садржаје који улазе у исту образовну област или исти образовни блок, као и садржаје међусобно удаљених наставних области. Стручни сарадници и директори прате и вреднују интеграцију општеобразовних садржаја усклађених са специфичностима школе.

 • 1. дан
  • Упознавање и увођење у програм
  • Планирање интегративних часова
  • ПАУЗА
  • Међупредметне компетенције у интегративној настави и диференцирана настава
  • ПАУЗА
  • Израда сценарија часа интегративне наставе
  • Рефлексија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2900,00 динара по учеснику. У цену је урачунат радни материјал, хонорари учесника, сертификати.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 28 3.94
2 ОШ "Алекса Ђилас Бећо" Тутин Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 28 3.77
3 OШ "Проф. др Недељко Кошанин" Девићи, Ивањица Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 28 3.91
4 Гимназија Ивањица, ул: 13. септембар 58 Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 29 3.92
5 ОШ "Милинко Кушић" ул: 13. септембар Ивањица Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 30 3.97
6 Гимназија "Јездимир Ловић" ул: Саве Ковачевић бр 15 Сјеница Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 30 3.98
7 Гимназија, Ивањица, ул: 13. септембра бр. 58 Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 27 3.99
8 Техничка школа Ивањица Љубица Луковић, Биљана Ајдачић 30 3.98

Укупно учесника: 230 | Просечна оцена: 3.93