Web 2.0 алати и технологије у образовању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 306  

Да

Удружење прфесора информатике Србије, Пастерова 14/11, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0216392686,

Горан Јовишић, slobsoft@gmail.com, 0603020748, 0603020748,

Александар Поповић, Дипломирани професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић„ Крушевац; Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Александар Поповић, Дипломирани професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић„ Крушевац; Биљана Вучковић, Дипломирани професор Техничког и информа, ОШ „Доситеј Обрадовић„ Ћићевац;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Промоција употребе слободних и бесплатних интернет сервиса у настави. Едукација о значају и употреби бесплатних сервиса у комуникацији и настави.

Упознавање са предностима слободних и бесплатних сервиса у редовном и инклузивном образовању, оn-line комуникација, доступност наставних садржаја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаДигиталне технологије. Трендови и технологије у електронском учењу Презентација алата за приказивање наставног градива,2. недељаПедагошки приступ оцењивања у on-line настави8. Алати за креирање едукативних игара, 9. Алати за креирање оn-line квизова 3. недељаЕдитори интеративних тестова 4. недељаЗавршни сусрет, евалуација обуке

30

недеља: 4
бодова: 26

3000 динара са урачунатим хонораром и припадајућим порезима на уговор о ауторском делу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александар Поповић, Биљана Вучковић 26 3.93
2 Александар Поповић, Биљана Вучковић 29 3.98
3 Александар Поповић, Биљана Вучковић 17 3.94
4 Александар Поповић, Биљана Вучковић 21 3.96
5 Александар Поповић, Биљана Вучковић 27 3.94
6 Александар Поповић, Биљана Вучковић 28 3.96
7 Александар Поповић, Биљана Вучковић 26 3.95
8 Александар Поповић, Биљана Вучковић 28 3.89
9 Александар Поповић, Биљана Вучковић 30 3.9
10 Александар Поповић, Биљана Вучковић 28 3.88
11 Александар Поповић, Биљана Вучковић 20 3.91
12 Александар Поповић, Биљана Вучковић 29 3.82
13 Александар Поповић, Биљана Вучковић 22 3.86
14 Александар Поповић, Биљана Вучковић 16 3.85

Укупно учесника: 347 | Просечна оцена: 3.91