Обука наставника за квалитетну примену интерактивних помоћних дидактичких средстава у редовној настави

Каталошки број програма: 324  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, ,

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002,

Младен Стевановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-МА рачунарства, ОШ „Бановић Страхиња„;

Данијела Стефановић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић„ Житковац; Гордана Ђорђевић, мастер, Образовни центар „Руђер Бошковић„; Јелена Николић, Дипломирани социолог мастер, ОШ Михаило Петровић Алас; Владимир Копрић, Дипломирани економиста, ; Ђурђија Арсић, Мастер професор технике и информатике, ОШ „Сава Шумановић„ ; Весна Јовановић, Мастер педагог, Прва економска школа;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање компетенција и обука наставника и осталих учесника у васпитно-образовном процесу за примену интерактивних помоћних дидактичких средстава у редовној настави. Упознавање учесника обуке са могућностима интерактивних дидактичких средстава.

Упознати учеснике са могућностима интерактивних помоћних дидактичких средстава у настави. Упознавање учесника са потенцијалним проблемима у примени, кроз конкретне примере. Обучити учеснике како да препознају квалитетна интерактивна средства и платформе и како да их квалитетно и сврсисходно користе. Показати примере позитивне праксе. Обучити учеснике како да на конструктиван начин учествују у опремању кабинета за ИКТ, указати им на поједине изворе финансирања. Обучити учеснике како да направе план акције за примену садржаја програма у пракси.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУпознавање са могућим проблемима при увођењу ИКТ-а у редовне наставне процесеПрактични примери уведених ИКТ решења која су имала позитивне исходеПрактични примери опремања ИКТ учионица; извори финансирањаСледећи кораци; евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500 динара. Спецификација: надокнада за реализаторе 1900 радни материјал за учеснике 300, материјал за реализацију радионица 200, уверења 100 динара. У цену нису укључени трошкови пута у случају извођења обуке ван Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Online Гордана Ђорђевић 25 3.84
2 Online Гордана Ђорђевић 25 3.68

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.76