Нова е-школа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 296  

Да

ОШ Прва војвођанска бригада, Сељачких буна 51/а, prvavojvodjanskabrigada@gmail.com, 021400222, ,

Радмила Лацковић, radmiland@gmail.com, 0216310201, 0642266052,

Радмила Лацковић, професор књижевности и српског језика, ОШ "Прва војвођанска бригада" Нови Сад; Бранка Ранисављевић, професор математике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

Радмила Лацковић, професор књижевности и српског језика, ОШ "Прва војвођанска бригада" Нови Сад; Бранка Ранисављевић, професор математике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање и проширивање знања и вештина везаних за ИКТ и њихова примена у настави ради савременијег приступа и обраде наставних садржаја. Интерактивно учење које омогућује креативан приступ наставним садржајима и наставника и ученика.

Оспособљавање наставника основних и средњих школа за употребу информационих алата ради модернизације васпитно-образовног рада и наставе. Стицање знања и вештина везаних за најновије електронске програме који се могу применити у настави. Полазници семинара обучавају се за израду најсавременијих видео-записа, презентација, образовних квизова, онлајн огласних табли, сертификата и флајера.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаИзрада филмова и презентација – програм KizoaИзрада слика помоћу речи – програм WordArt 2. недељаИзрада онлајн квиза – програм KahootПрикупљање података у реалном времену – програм PlickersИзрада онлајн огласне табле – програм Padlet3. недељаСофтверски алат за дизајн – програм CanvaИзрада слагалица (пузли) – програм Jigsaw Planet4. недељаИзрада завршног рада и завршног тестаПриказ и провера усвојених програма - непосредан рад

30

недеља: 4
бодова: 25

3000 динара, котизација за курс по учеснику (путни трошкови, надокнада предавачима, порез, радни материјал, освежење...)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 3 3.93
2 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 1 4
3 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 9 3.07
4 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 2 3.6
5 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 16 3.8
6 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 27 3.64
7 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 23 3.73
8 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 8 3.88
9 Радмила Лацковић, Бранка Ранисављевић 19 3.84

Укупно учесника: 108 | Просечна оцена: 3.72