Canva у учионици – креативна настава и интерактивни наставни материјали

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 451  

Да

Кампстер доо, Добрачина 26, office@thecampster.com, 0600789783

Милош Јовановић, office@thecampster.com, 0600789783, 0600789783

Соња Марјановић, професор, ОШ „Војислав Вока Савић“, Лазаревац

Соња Марјановић, професор, ОШ „Војислав Вока Савић“, Лазаревац; Ана Здравковић, Историчар, Основна школа „Васа Пелагић“, Лесковац; Александра Иконов, Биолог, Кампстер доо

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање знања и вештина учесника у области израде мултимедијалних дигиталних наставних средстава и креативног унапређења наставног процеса коришћењем дигиталног алата за графички дизајн Canva.

Оспособљавање учесника за израду интерактивног, аудио и видео материјала, едукативних кратких филмова, и видео-лекција. Оспособљавање учесника за израду интерактивних презентација, мапа ума, постера, инфо-графика, електронских школских часописа, магазина, и књига. Оспособљавање учесника за припрему интерактивних распореда часова, наставних схема, лого одељењске заједнице, блога или школе и других наставних материјала потребних за креативно обликовање наставног процеса. Оспособљавање учесника за обраду и прилагођавање материјала за израду мултимедијалних образовних пројеката. Оспособљавање учесника за припрему и реализацију креативних активности и часова уз примену анимираних материјала (мултимедије, аудио, видео записа).

Учесници ће умети да самостално осмисле и направе креативне презентације, мапе ума, електронске књиге, часописе и магазине, дигиталне постере, инфо-графике или распоред часова, лого одељењске заједнице, наставног предмета, блога или школе. Учесници ће бити оспособљени да креирају интерактивне провере знања које комбинују различите мултимедијалне ресурсе, анимације, аудио и видео ресурсе. Учесници ће моћи самостално да креирају сопствену дигиталну учионицу на Canvi, у којој ће у реалном времену са ученицима зајединички радити на различитим едукативним пројектима или видео-лекцијама, филмовима. Учесници ће на креативан начин умети да повежу учионичку наставу и рад у онлајн окружењу.

 • 1. недеља
  • Упознавање са платформом Canva; Креирање интерактивних презентација.
 • 2. недеља
  • Креирање интерактивних е-књига/часописа/магазина.
 • 3. недеља
  • Креирање осталих интерактивних наставних материјала.
 • 4. недеља
  • Креирање интерактивних видео-лекција.

135

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 2999 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, маркетинг активности, уверење о завршеној обуци.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Соња Марјановић, Александра Иконов 5 4
2 Соња Марјановић, Александра Иконов 16 3.92
3 Соња Марјановић, Ана Здравковић 28 3.98
4 Соња Марјановић, Ана Здравковић 5 3.94
5 Соња Марјановић, Александра Иконов 6 3.71

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.91