Еколошка учионица – праћење појава и промена у природи и друштву

Каталошки број програма: 788  

Не

Удружење Школа за опстанак, Цвијићева 28, skolazaopstanak@gmail.com, 0112768472, 0637315806,

Гордана Брун, skolazaopstanak@gmail.com, 0112768472, 063645530,

Гордана Брун, магистар заштите животне средине, Удружење „Школа за опстанак”; Војислав Васић, доктор биолошких наука, Удружење „Школа за опстанак”, Београд; Олга Васић, магистар биолошких наука, Природњачки музеј у Београду; Драгана Милићевић, мастер физичар, Дирекција за мере и драгоцене метале; Загорка Стевић Гојков, мастер политиколог, Удружење Школа за опстанак; Jелена Николић Антонијевић, дипломирани биолог (мастер), Школа за опстанак

Гордана Брун, магистар заштите животне средине, Удружење „Школа за опстанак”; Војислав Васић, доктор биолошких наука, Удружење „Школа за опстанак”, Београд; Олга Васић, магистар биолошких наука, Природњачки музеј у Београду; Драгана Милићевић, мастер физичар, Дирекција за мере и драгоцене метале; Загорка Стевић Гојков, мастер политиколог, Удружење Школа за опстанак; Jелена Николић Антонијевић, дипломирани биолог (мастер), Школа за опстанак

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање и разумевање повезаности еколошких утицаја и промена на просторном (локалном до глобалном) и временском плану (краткорочних до дугорочних процеса). Унапређивање вештина наставника за планирање и реализацију практичне наставе и наставе у природи из области екологије, ЗЖС и одрживог развоја. Јачање компетенција наставника за амбијенталну наставу, партиципативно учење и пројектни начин рада.  Унапређивање способности наставника за повезивање наставних и ваннаставних активности. Унапређивање знања и вештина наставника потребних за праћење стања животне средине преко биоиндикатора. Унапређивање компетенција наставника за коришћење информационо-комуникационих технологија у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Еколошка одговорност, (не)одрживи развој и његове последице – предавање и радионица Корелативност законодавног процеса са еколошким појавама и процесима –Улога наставника Појаве, процеси и промене у атмосфери Појаве, процеси и промене у биљном свету Појаве, процеси и промене у животињском свету 2. дан Tеренска радионица „Мотри и уочи” Вежба презентовање резултата радионице Мотри и уочи на сајту Школе за опстанак Завршна дебата

30

дана: 2
бодова: 16

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 62, Београд Гордана Брун, Војислав Васић, ОЛГА ВАСИЋ, Драгана Милићевић, Загорка Стевић Гојков, Jелена Николић Антонијевић 28 3.76
2 ОШ "Јова Јовановић Змај", Змајева 3, Панчево Гордана Брун, Војислав Васић, ОЛГА ВАСИЋ, Драгана Милићевић, Jелена Николић Антонијевић 28 3.92
3 Gimnazija Zemun, Gradski park 1 Гордана Брун, Војислав Васић, ОЛГА ВАСИЋ, Драгана Милићевић, Jелена Николић Антонијевић 25 3.96

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.88