Знање за здравље – здравствено образовање

Каталошки број програма: 306  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Марија Ратковић, Мастер, ПхД кандидаткиња - докторанткиња, Центар за биополитичку едук., Центар за истраж.

Јелена Медан, дипломирана економисткиња, LBS Панчево; Весна Трифуновић, Докторка наука, Етнографски институт САНУ; Марија Ратковић, Мастер, ПхД кандидаткиња - докторанткиња, Центар за биополитичку едук., Центар за истраж.; Никола Бељић, Др Мастер Специјалиста инж орган наука, Академ струков студија Шабац Општа бол Л.Л Шабац

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање знања наставника из области здравства и науке у васпитно-образовном контексту и афирмација здравих животних стилова и оснаживање личне одговорности и међусобне солидарности код запослених и ученика

Проширивање знања и увид у концепт и историју здравственог образовања као и њену важност за друштво у целини Проширивање знања и компетенција наставника за проналажење, дискутовање и пренос релевантног знања из области здравства и науке Проширивање знања и компетенција наставника у вези са областима вирусних инфекција, сексуалног и репродуктивног као и менталног здравља Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање уз помоћ ИКТ-а Очекује се подизање нивоа здравствене писмености код ученика, као и утицај на усвајање здравијих стилова живота код запослених и ученика али и у њиховим породицама, смањење дискриминације у школама, оснаживање личне одговорности и међусобне солидарности код запослених и ученика

Оспособљени полаз. семинара за самостално извођење часова здравствене писмености. Оспособљени полаз. семинара за самостално вођење састанака посвећених здравственој писмености. Оспособљени полазници семинара за самостално креирање и извођење кампања здравствене писмености. Оспособљени полазници семинара за коришћење интернет претраживача фактчекинг програма приликом припреме часова здравствене писмености. Оспособљени полазници семинара за борбу против дезинформација и лажних вести из области здравства и науке. Успешно проналазе адекватан материјал на интернету. Наставници креирају квалитетније мултимедијалне презентације које утичу на ефикасније усвајање знања ученика.Остварена континуирана сарадња и менторски однос са професионалцима

 • 1. дан
  • Представљање
  • Историја здравствене писмености и образовања
  • Пауза
  • Изазови здравствене писмености – дезинформације
  • Пауза
  • Јавно здравље и здравствена писменост, изазови нашег доба
  • Пауза
  • Здравствена писменост – практичан рад
 • 2. дан
  • Когнитивно-емотивни оквири и могућности комуникације здравствених и научних чињеница
  • Пауза
  • Креирање позитивних наратива – практичан рад
  • Пауза
  • Јавно здравље: један час
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Дринка Павловић Јелена Медан, Весна Трифуновић, Марија Ратковић, Никола Бељић 26 3.3
2 ОШ Филип Филиповић Јелена Медан, Весна Трифуновић, Марија Ратковић, Никола Бељић 30 3.87

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.59