Самоповређивање код младих: приступ сложеном проблему у школском окружењу

Каталошки број програма: 323  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Булевар кнеза Милоша 12, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403 , 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0642001157, 0642131403

Јелена Срдановић Мараш, др сц, Ординација Круг; Јасминка Марковић, Доктор медицинских наука, Ординација за дечију психијатрију и психотерапију

Јелена Срдановић Мараш, др сц, Ординација Круг; Јасминка Марковић, Доктор медицинских наука, Ординација за дечију психијатрију и психотерапију

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Циљ програма обуке је сензибилизација наставника да препознају, разумеју узроке и усвоје смернице за поступање у случају самоповређивања ученика

- Обука учесника да препознају самоповређивање младих -Обучавање учесника да разумеју узроке, факторе ризика и различите утицаје који се налазе у основи самоповређивања младих. -Обучавање учесника да разумеју какве последице може имати самоповређивање младих на њихов даљи развој -Упознавање са саветодавним интервенцијама које су се показале ефикасним у раду са младима који се самоповређују у школском окружењу

Полазници обуке: Моћи ће да препознају самоповређивање код адолесцената, да разумеју узроке и различите утицаје који се налазе у основи оваквих понашања. Разумеће како на самоповређивање ученика утичу медији и вршњачка група. Унапредиће вештине вођења интервјуа са учеником који се самоповређује. Усвојиће смернице за поступање у случају самоповређивања ученика. Усвојиће мере превенције које су ефикасне у раду са ученицима како би се смањила учесталост самоповређивања младих.

 • 1. дан
  • Дефинисање појма самоповређивања и епидемиолошке карактеристике самоповређивања младих
  • Узроци, фактори ризика и функција самоповређивања младих
  • Пауза
  • Разликовање самоповређивања без суицидалне намере од покушаја суицида
  • Како препознати и прићи ученику који се самоповређује? Смернице за поступање.
  • пауза
  • Краткорочне и дугорочне последице самоповређивања младих
  • Како превенирати самоповређивање у школском окружењу?
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

15-20 учесника, минимално 15, максимално 30 учесника, цена по учеснику 5000,00 динара, у ову цену је укључен сав потребан материјал за рад, а нису укључени путни трошкови