Израда тестова и других облика провере знања из математике

Каталошки број програма: 347  

Не

Математички факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 16, 11000 Београд, matf@matf.bg.ac.rs, 0112027801, ,

Марек Светлик, svetlik@matf.bg.ac.rs, 0638640147, 0638640147,

Миодраг Матељевић, доктор математике, Математички факултет Универзитета у Београду; Миљан Кнежевић, доктор математике, Математички факултет Универзитета у Београду; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Универзитет у Београду – Математички факултет ; Марек Светлик, Дипломирани математичар, Универзитет у Београду - Математички факултет; Владимир Кузмановић, Мастер математичар, Математички факултет, Универзитет у Београду;

Миодраг Матељевић, доктор математике, Математички факултет Универзитета у Београду; Миљан Кнежевић, доктор математике, Математички факултет Универзитета у Београду; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Универзитет у Београду – Математички факултет ; Марек Светлик, Дипломирани математичар, Универзитет у Београду - Математички факултет; Владимир Кузмановић, Мастер математичар, Математички факултет, Универзитет у Београду;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање и унапређивање следећих компетенција: познавање научне дисциплине којој припада предмет који предају; поседовање дидактичко-методичких знања неопходних за предмет који предају; употреба ИКТ-а у настави.

Специфични циљеви програма јесу да учесници (наставници математике/рачунарства и информатике) - увиде на које се све начине може осмислити и реализовати настава математике - продубе разумевање основних концепата у математици/ рачунарству и информатици - продубе своје знање о састављању тестова провере знања - уоче могуће погодности које омогућава визуелизација у настави математике - уоче могуће погодности које омогућава примена ИКТ-а у настави математике

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПојам дужине, површине и запремине – различити начини увођењаПаузаРад са посебно надареним ученицимаПаузаТестови као начин провере усвојених знањаПаузаОбразовни софтвер

30

дана: 1
бодова: 8

4000 (четири хиљаде) динара. Спецификација цене: хонорари за реализаторе; опрема и простор; израда и штампање материјала за учеснике; израда и одржавање веб презентације.