ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Каталошки број програма: 246  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Славица Николић, Професор разредне наставе, ОШ,,Милан Илић Чича"; Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Татјана Симић, Доктор медицинских наука, ШОСО „Вукашин Марковић“, Крагујевац; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћупријa

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Анита Цекић, Мастер психолог, ОШ ''Његош'', Ниш; Татјана Симић, Доктор медицинских наука, ШОСО „Вукашин Марковић“, Крагујевац; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћупријa

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција запослених у образовању у раду са децом/ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада.

- Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета/ученика. - Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима ИОП тимова, развијање партнерских односа са породицама, ради пружања оптималне подршке развоју деце/ученика у инклузивном окружењу. - Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање све деце/ученика.

По завршетку обуке полазници ће овладати стратегијама успешне инклузивне праксе. Коришћењем различитих интерактивних метода и техника у раду, постизала би се оптималнија подршка у процесу усвајања нових знања и вештина код деце/ученика. Развијањем интердисциплинарног приступа међу сарадницима и члановима ИОП тимова, креирали би подстицајну климу за учење и напредовање све деце/ученика. Очекивани исходи обуке односили би се и на подизање нивоа знања код полазника о облицима развојних потешкоћа деце/ученика и проналажење адекватнијих стратегија за њихове развојне потребе. Полазници ће стећи и функционална знања о изради и праћењу ИОП-а3. Развијањем професионалне осетљивости развијали би и успешнију сарадњу са родитељима деце/ученика.

 • 1. дан
  • (1) Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом
  • Пауза
  • (2) (2) Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу
  • Пауза
  • (3) Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима
  • Пауза
  • (4) Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са даровитим ученицима
 • 2. дан
  • (5) Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова
  • Пауза
  • (6) Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању
  • Пауза
  • (7) Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу
  • Пауза
  • (8) Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60.000 динара, односно 2.000 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Светозар Марковић", Сурдулица Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.93
2 ОШ "Први Октобар", Ботош Бојан Грујић, Анита Цекић 28 3.95
3 ОШ "Вук Караџић", Степојевац Бојан Грујић, Анита Цекић 27 4
4 ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина Бојан Грујић, Анита Цекић 28 3.99
5 ПУ "Бамби", Бор Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.94
6 РСД "Бајка", Нови Београд Бојан Грујић, Анита Цекић 18 3.98
7 ОШ "Вера Мишчевић", Белегиш Бојан Грујић, Татјана Симић 30 3.98
8 ОШ "Никола Тесла", Бачка Топола Бојан Грујић, Татјана Симић 30 4
9 Хемијско - медицинска школа, Вршац Бојан Грујић, Слађана Арсић 29 3.95
10 ОШ "Свети Сава", Житиште Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
11 ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
12 ОШ "Нада Поповић", Крушевац Бојан Грујић, Слађана Арсић 28 3.92
13 ПУ "Пионир", Јагодина Бојан Грујић, Слађана Арсић 29 3.99
14 ОШ "Филип Кљајић Фића", Чукарица Бојан Грујић, Слађана Арсић 14 3.74
15 ОШ "Коста Војиновић", Куршумлија Бојан Грујић, Слађана Арсић 15 3.94
16 ПУ "Нада Наумов", Крагујевац Бојан Грујић, Татјана Симић 30 4
17 ПУ "Буцко", Сокобања Бојан Грујић, Анита Цекић 29 4
18 ЕШ "9. Мај", Сремска Митровица Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.8
19 ПУ "Пионир", Јагодина Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.98
20 ОШ "Светозар Марковић", Рековац Татјана Симић, Слађана Арсић 30 3.89
21 Техничка школа, Апатин Бојан Грујић, Татјана Симић 25 3.91
22 СШ "Жикица Дамјановић", Смедеревска Паланка Бојан Грујић, Татјана Симић 30 3.96
23 ОШ "Братство Јединство", Бајша Бојан Грујић, Анита Цекић 26 3.95
24 ОШ "Бановић Страхиња", Чукарица Бојан Грујић, Слађана Арсић 28 3.89
25 ПУ "Олга Грбић", Косјерић Бојан Грујић, Анита Цекић 22 4
26 Економско трговинска школа, Сопот Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.92
27 ОШ "Димитрије Туцовић", Чајетина Бојан Грујић, Татјана Симић 25 3.92
28 ОШ ,,Живадинка Дивац“, Крагујевац Бојан Грујић, Татјана Симић 27 3.99
29 ОШ ,,Надежда Петровић“, Велика Плана Бојан Грујић, Татјана Симић 25 3.88
30 Политехничка школа, Суботица Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.96
31 ОШ "Свети Сава", Пирот Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.9
32 Техничка школа, Младеновац Бојан Грујић, Татјана Симић 23 3.83
33 ОШ "Миодраг В. Матић", Ужице Бојан Грујић, Татјана Симић 27 3.85
34 ОШ "Свети Сава", Липнички Шор Бојан Грујић, Анита Цекић 30 4
35 ПУ "Нада Наумовић", Крагујевац Бојан Грујић, Татјана Симић 30 3.98
36 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка Бојан Грујић, Анита Цекић 27 3.99
37 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врдник Бојан Грујић, Татјана Симић 20 3.98
38 ПУ "Пионир", Јагодина Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.99
39 ОШ "Свети Сава", Горњи Милановац Бојан Грујић, Татјана Симић 20 3.96
40 ПУ "Наша Радост", Блаце Бојан Грујић, Анита Цекић 21 4
41 ОШ "Змај Јова Јовановић", Рума Бојан Грујић, Татјана Симић 29 4
42 ОШ "Жарко Зрењанин", Бела Црква Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.98
43 Економска школа "Књаз Милош", Горњи Милановац Бојан Грујић, Татјана Симић 30 3.89
44 Удружење родитеља "Подржи ме", Косовска Митровица Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.99
45 ОШ "Цар Константин", Ниш Бојан Грујић, Анита Цекић 29 3.97
46 ПУ "Врачар", Београд Бојан Грујић, Татјана Симић 26 4
47 ОШ "Свети Сава“, Баре Бојан Грујић, Анита Цекић 24 4
48 ОШ "Емилија Остојић", Пожега Бојан Грујић, Анита Цекић 23 4
49 ОШ "Мито Игумановић" Косјерић Бојан Грујић, Анита Цекић 24 3.97
50 ОШ "Вук Караџић", Житни Поток Бојан Грујић, Анита Цекић 30 3.98

Укупно учесника: 1346 | Просечна оцена: 3.95