Креативна употреба уџбеника у настави страног језика

Каталошки број програма: 878  

Не

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,

Љиљана Ђурић, djuricz@sbb.rs, 0643708773, 0643708773,

Љиљана Поша, дипл. проф.енглеског језика и књижевнос, Физички факултет у Београду;

Љиљана Поша, дипл. проф.енглеског језика и књижевнос, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, дипл. професор енглеског језика и к, Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац; Нада Ћираковић, дипл. проф.енглеског језика и књижевнос, Гимназија Лазаревац; Валентина Гаврановић, доктор филолошких наука, Медицинска школа ''Надежда Петровић'';

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика

Теоријска и практична обука наставника у вези избора и ефикасне употребе уџбеника и додатних наставних материјала у настави страног језика. • Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализирање, процена, адекватан избор уџбеника ) • Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, Исходи , Акредитовани уџбеници) • Развијање компетенција наставнике за методику наставе страних језика (адаптирање материјала из уџбеника, додатни наставни материјали и активности, планирање наставног часа ) • Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика , стиловима учења , циљевима и исходима часа

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан1.Избор и ефикасна употреба уџбеника у настави страног језика2.Додатни материјали и активности у настави страног језика3.Планирање рада на часу4.Практичан рад учесникаПауза

30

дана: 1
бодова: 8

2000 дин по уучеснику (хонорари за предаваче, путни трошкови, освежење за учеснике, радни материјали, сертификати и организациони послови ДСЈКС )