Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Каталошки број програма: 167  

Не

Нансен дијалог центар Србија, Јурија Гагарина 14 и, ndcserbia@nansen-dialogue.net, 063285899, ,

Драгана Шаренгаћа, dragana.ndcserbia@nansen-dialogue.net, 062628794, 062628794,

Taтjaна Поповић, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд; Драгана Шаренгаћа, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд

Taтјaна Поповић, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд; Бранислава Буквић, професор српске књижевности и језика, Основна школа Јан Чајак, Бачки Петровац; Драгана Шаренгаћа, професор енглеског језика и књижевности, Нансен дијалог центар Србија, Београд

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Усвајање вештина, компетенција и техника школске медијације; рад на конструктивном решавању сукоба у школама; изградња наставничких и ученичких капацитета за превенцију насиља у мултиетничким и мултикултуралним срединама.

Оспособљавање наставника и ученика за вођење процеса медијације као технике трансформације сукоба и превенције насиља у школама; усвајање и примена вештина и техника школске медијације у радној пракси и у раду са вршњачким медијаторским тимовима; развијање активности медијације у оквиру акционих планова заштите ученика од насиља; повезивање и сарадња свих актера важних за успешан образовно-васпитни процес (школска управа и стручна служба, наставници, родитељи, ученици, представници локалне самоуправе); промовисање и примена школске медијације као механизма за превенцију насиља у мултиетничким и мултикултуралним срединама; развијање свести о интеркултуралности у Србији, развијање културно осетљиве праксе; унапређивање мултиетничке сарадње.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Комуникација Пауза Мултиетнички дијалог и кључни елементи дијалога Пауза за ручак Анализа сукоба – позиције, интереси и потребе Пауза Мапирање сукоба 2. дан Вештине преговарања Пауза Школска медијација – принципи и кораци Пауза за ручак Вештине и улога медијатора Пауза Припрема процеса медијације у школама 3. дан У улози медијатора Пауза Јачање вештина медијатора Пауза за ручак План акције Пауза Примена школске медијације у пракси

30

дана: 3
бодова: 24

2.500,00 динара по учеснику без трошкова ручка за учеснике, превоза и смештаја водитељки и 3.000,00 динара по полазнику када су укључени сви поменути трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Бора Станковић", Врање Tatjaна Поповић, Бранислава Буквић 23 3.33
2 Основна школа "Јозеф Марчок Драгутин", Гложан Tatjaна Поповић, Бранислава Буквић 20 3.79
3 Специјална основна школа "Др Драган Херцог", Београд Tatjaна Поповић, Бранислава Буквић 19 3.91
4 Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак", Руски Крстур Tatjaна Поповић, Бранислава Буквић 18 3.57
5 Oсновна школа "Здравко Челар", Челарево Tatjaна Поповић, Бранислава Буквић 21 3.91
6 Novi Pazar Tatjaна Поповић, Бранислава Буквић 26 3.98

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.75