Развој компетенција за наставу шпанског језика од раног узраста

Каталошки број програма: 964  

Не

Удружење професора шпанског језика Србије, Страхињића Бана 62, apes.bgd@gmail.com, 0638777798

Марина Миловановић, marina.milovanovic011@gmail.com, 0112186807, 0638777798

Љиљана Лазаревић, Професор разредне наставе, Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Београд; Милена Радовановић, Магистар наука, 12.београдска гимназија, Гимназија С.М. у Јагодини; Марина Миловановић, Магистар наука, Образовни систем Руђер Бошковић; Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет - Универзитет у Београду

Љиљана Лазаревић, Професор разредне наставе, Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Београд; Милена Радовановић, Магистар наука, 12.београдска гимназија, Гимназија С.М. у Јагодини; Марина Миловановић, Магистар наука, Образовни систем Руђер Бошковић; Aна Јовановић, Доктор наука, Филолошки факултет - Универзитет у Београду

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развој наставничких компетенција за реализацију наставе шпанског језика са ученицима различитих узраста, с посебним фокусом на рад са ученицима раног узраста

Развој компетенција за успешнију индивидуализацију процеса учења и наставе страних језика у складу са фактором узраста; Развој методичких компетенција за припрему и реализацију наставе шпанског језика са ученицима раног узраста; Развој методичких компетенција за примену критичку примену дигиталних ресурса у учењу и настави шпанског језика; Развој стратегија и вештина наставника за мотивацију, увођење и одржавање дисциплине и организацију рада у учионици у складу са потребама ученика шпанског језика различитог узраста.

Полазници познају важне одлике различитих група ученика у складу са фактором узраста, разумеју потребе ученика различитих узраста и аналитично приступају процесу припреме и реализације наставе у складу са потребама ученика различитих узраста; Полазници процењују и прилагођавају доступне аутентичне и дидактичке материјале у циљу припреме и реализације квалитетне наставе шпанског језика; Полазници разумеју педагошку улогу дигиталних ресурса у учењу и настави страних језика и умеју да интегришу различите алате у реализацију властите наставе Полазници анализирају различите педагошке ситуације које потенцијално могу да се јаве током наставе страног језика у предшколској или основношколској установи и свесно доносе одлуке о њиховом разрешењу.

 • 1. дан
  • Учење и настава шпанског језика за рад са ученицима раног узраста
  • Пауза
  • Интегрисано учење садржаја и језика на раном узрасту
  • Пауза
  • Педагошке ситуације у настави шпанског језика на раном узрасту
  • Пауза
  • Панел дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по особи