Управљање стресом на радном месту

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 328  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Горана Киковић, , ОШ „Бошко Буха”, Београд

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Горана Киковић, , ОШ „Бошко Буха”, Београд

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција у области бриге о здрављу запослених у образовно-васпитним установама кроз подизање свести запослених о постојању стреса на радном месту и његовим последицама по запослене у образовању.

Упознавање са појмовима стреса и синдрома изгарања, њиховим физиолошким основама и стадијумима развоја, као и са превенцијом, симптомима и њиховим лечењем. Унапређење знања учесника о утицају радног окружења на ниво стреса на радном месту. Развијање вештина и знања за примену техника и стратегија за спречавање стреса на радном месту и превазилажење стреса и његових последица. Упознавање са концептом тим билдинга, његовом мотивационом улогом и начинима организације и реализације у образовно-васпитним установама. Обучавање за примену знања и вештина стечених и/или унапређених током семинара, за планирање управљања стресом на радном месту.

Након завршене обуке, очекује се да ће учесници: - стећи детаљнија знања о карактеристикама и индикаторима стреса на радном месту, - разумети концепт синдрома изгарања и озбиљност његових последица, - познавати концепт тим-билдинга и начине реализације у образовно-васпитној установи, - умети да примене стечена знања и вештине у сврху превенције, управљања и савладавања стреса на радном месту.

  • 1. недеља
    • Стрес на радном месту
  • 2. недеља
    • Технике и стратегије у одбрани од стреса

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бранкица Ристић, Горана Киковић 20 3.99
2 Јасмина Момчиловић, Горана Киковић 39 4
3 Јасмина Момчиловић, Горана Киковић 8 4
4 Бранкица Ристић, Горана Киковић 14 4
5 Бранкица Ристић, Горана Киковић 4 4
6 Јасмина Момчиловић, Горана Киковић 27 3.98
7 Бранкица Ристић, Горана Киковић 49 3.98
8 Бранкица Ристић, Горана Киковић 30 3.99
9 Јасмина Момчиловић, Горана Киковић 41 3.98

Укупно учесника: 232 | Просечна оцена: 3.99