ПРОЈЕКТОВАЊЕ У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ДЕЦЕ И САРАДЊЕ ВРТИЋА- ШКОЛЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ (ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ)

Каталошки број програма: 1117  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Ул. Филипа Вишњића бб, fifa@pr.ac.rs, 028425473, 028425474 , 028425474

Јелена Минић, jelena.minic@pr.ac.rs, 028425473, 0658439448

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Јелена Минић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица ; Иван Топаловић, Дипломирани психолог, Центар за омладински рад

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Јелена Минић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица ; Миљана Павићевић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Иван Топаловић, Дипломирани психолог, Центар за омладински рад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање вештина планирања рада са децом уз поштовање њихових развојних специфичности, потреба и идеја. Обучити учеснике пројектном начину промишљања и формулисања идеја, аплицирања до коначне реализације.

Усвајање неопходних вештина за прађење активности деце (од предшколског периода, преко основне и средње школе), идентификовање различитих предлога и обједињавање у конкретну идеју, а затим усвајање вештина за њену реализацију, уз примену свих неопходних корака. Оспособити учеснике да направе адекватну анализу потреба локалне заједнице и дефинишу промене које настоје да постигну. Упознавање и разумевање учесника са фазама пројектног циклуса и основама за пројектну апликацију. Оспособити учеснике да направе иницијалну верзију предлога пројекта, како би могли да кроз аплицирање са конкретним пројектом доведу до жељених промена у заједници.

Усвајање неопходних вештина за прађење активности деце (од предшколског периода, преко основне и средње школе), идентификовање различитих предлога и обједињавање у конкретну идеју, а затим усвајање вештина за њену реализацију, уз примену свих неопходних корака. Оспособити учеснике да направе адекватну анализу потреба локалне заједнице и дефинишу промене које настоје да постигну. Упознавање и разумевање учесника са фазама пројектног циклуса и основама за пројектну апликацију. Оспособити учеснике да направе иницијалну верзију предлога пројекта, како би могли да кроз аплицирање са конкретним пројектом доведу до жељених промена у заједници.

 • 1. дан
  • Развој – изазови и могућности
  • Улога одраслих у раду са децом
  • Способности планирања
  • Значај сарадње вртића- школе и локалне заједнице
 • 2. дан
  • Анализа потреба локалне заједнице; дефинисање проемене и начини доласка до промене
  • Пројектни циклус – основни елементи пројекта I део
  • Пројектни циклус – основни елементи пројекта II део - апликација
  • Писање предлога пројекта – рад учесника

30

дана: 2
бодова: 16

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 3.000 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радни материјал за учеснике, трошкове организације обуке и трошкове пута и смештаја аутора и реализатора обуке.