ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Каталошки број програма: 865  

Не

ПУ Врачар, Бјелановићева 2, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 0117154077, 0117154086 , 0117154105

Љиљана Драгутиновић, seminaripuvracar@gmail.com, 0112443936, 0641212722

Миланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"

Миланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"; Катарина Радаковић, Дипломирани васпитач у ПУ, мастер, ПУ "Врачар"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Јачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара, сарадника и стручних сарадника за примену правила професионалне комуникације, стварање толерантне средине за рад, учење и развој

Оспособљавање учесника да јачају и развијају професионалну компетенцију, овладавањем социјалним вештинама и вештинама комуницирања. Побољшање комуникације и развијање сарадње на свим нивоима. Оспособљавање учесника да препознају и спрече ризичне ситуације, као и јачање сопствених ресурса за професионалним реаговањем у ризичним ситуацијама. Отклањање социјалних конфликата у циљу стварања толерантног и подстицајног окружења

По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да примене социјалне вештине и вештине комуникације у свом раду; да унапреде квалитет рада и међуљудске односе; да спречавају настајање и допринесу решавању конфликата; да препознају и користе сопствене снаге и потенцијале везане за ову проблематику; да успешно решавају проблеме на које наилазе и препознају оне за које им је потребна стручна подршка

 • 1. дан
  • Упознавање са садржајем програма обуке, агендом рада
  • Комуникација
  • Професионална комуникација
  • Социјални конфликти
  • Евалуација дана
 • 2. дан
  • Вештине комуницирања у решавању социјалних конфликата
  • Рад са захтевним клијентима
  • Рад са личним осећањима
  • Кораци у раду са личним осећањима
  • Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 15

Пуна цена по учеснику нето износи 2500 РСД, плус припадајући порези.. У цену су урачунати: надокнаде реализаторима и аутору програма, путни трошкови, радни материјали потребни за реализацију, освежење за све учеснике и реализаторе, израда и штампање уверења о похађаној обуци, као и материјал за примену програма у пракси.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ ``Мала академија``, Београд, улица Николаја Краснова бр.9 Миланка Петковић, Катарина Радаковић 23 3.99
2 П.У.``Кунг фу Панда``, Котеж 8, ул. Сутјеска бр.32ц Миланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.95
3 П.У.``Кунг фу Панда``, Котеж 8, ул. Сутјеска бр.32ц Миланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.98
4 П.У. "Врачар", Светозара Марковића 14-16, Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.99
5 П.У."Радосно детињство", вртић "Новосађанче", Бановић Страхиње бб, Нови Сад Миланка Петковић, Катарина Радаковић 27 3.97
6 ПУ ``Мала академија``, Београд, улица Николаја Краснова бр.9 Миланка Петковић, Катарина Радаковић 14 3.97
7 ПУ``Свемирко``, ул.Тадеуша Кошћушког 63, Дорћол,Милан Гале Мускатировић-СЦ 25 мај Миланка Петковић, Катарина Радаковић 24 3.98
8 П.У.``Изврнута торта``, Милутина Миланковића 110, Нови Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 18 3.99
9 ПУ`` Дечије царство``, Београдска 71 Миланка Петковић, Катарина Радаковић 11 4
10 ПУ ``Мали научници``, Сурчинска 76Z, Нови Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 16 3.99
11 П.У.``Дечије царство`` Београдска 71, Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 24 3.97
12 ``Изврнута торта`` , Милутина Миланковића 110, Нови Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 16 4
13 ПУ``Савски венац``, вртић ``Краљица Марија`` ул. Милоша Поцерца 6 Миланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.97
14 ПУ ``Врачар`` вртић ``Бисер``, Светозара Марковића 16-18 Миланка Петковић, Катарина Радаковић 30 3.99
15 ``Изврнута торта`` , Милутина Миланковића 110, Нови Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 17 3.98
16 П.У.``Мала академија``, Николаја Краснова 9, Београд Миланка Петковић, Катарина Радаковић 13 3.99

Укупно учесника: 353 | Просечна оцена: 3.98