Школска библиотека у веб окружењу

Каталошки број програма: 3  

Не

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, ,

Никола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 0112639553, 0638191122,

Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Гордана Ђоковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

Александра Вранеш, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Драгана Грујић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

библиотекарство

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Промовисање библиотеке и библиотечких услуга, подизање квалитета услуге коју нуди библиотека наставницима и ученицима.

Упознавање са могућностима које веб окружење нуди и могућностима напредног коришћења информационо-комуникационих технологија у сврхе промоције и популаризације библиотечко-информационе делатности, оснаживање потенцијала струке у области информационе технологије, стицање и развијање кометенција за развој информационе и медијске писмености. Подстицање на коришћење постојећих релевантних репозиторијаи других информационих извора у отвореном приступу на светској мрежи. Примена друштвених мрежа и упознавање са могућностима које нуде бесплатни софтвери отвореног типа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. данРад и промоција библиотека у веб окружењу2. данИнтернет и друштвене мреже у библиотекама

30

дана: 2
бодова: 16

6.000 предавања током два дана, консултације са предавачима, зборник радова, блок, оловка, освежење у паузама