Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Каталошки број програма: 496  

Не

Центар за инструктивне комуникације у образовању, Нови Београд, Омладинских бригада 85, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674 , 0116164565

Борислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565

Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији

Слободанка Гашић Павишић, Доктор педагошких наука, Универзитет Доња Горица, Подгорица; Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији; Првослав Јанковић, Професор педагошких наука, Универзитет у Новом Саду,Педагошки факултет Сомбор; Татјана Тубић, Професор психолошких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад; Славица Чарапић Стефановић, , Електротехничка школа „ Стари град“ Београд; Весна Краварушић, Др педагошких наука, Академија васпитачко-медицинских струковних студиј

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Проширивање и систематизација знања наставника и стручних сарадника о могућим чиниоцима школског неуспеха и могућностима њиховог дијагностиковања, предупређења и отклањања, а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.

Упознавање наставника и стручних сарадника са применом метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме и пружање адекватне помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу. Оснаживање компетенција наставника за квалитетно и ефикасно остваривање наставе и учења у инклузивним условима рада школе.

Учесници семинара биће оспособљени за: потпуније, објективније и благовремено сагледавање узрока школског неуспеха; на бази тога примена ефикаснијих мера за њихово предупређење или отклањање; побољшање квалитета наставе и пружање адекватне помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у процесу учења; ефикаснија сарадња ученик-наставник-родитељ у побољшању постигнућа ученика у школском учењу.

  • 1. дан
    • Фактори друштвене, школске и породичне средине као чиниоци школског неуспеха
    • Мотивација и школско учење
  • 2. дан
    • Могућности дијагностике, превенције и отклањања узрока неуспеха у школском учењу ученика
    • Стратегије предупређења и превладавања школског неуспеха

30

дана: 2
бодова: 16

4.500 динара. У цену су урачунати: радни материјали за учеснике семинара и књига Б. Станојловић: "Основе педагошке дијагностике", као и стручна подршка реализатора у процесу примене стечених знања у пракси.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа, Бора Станковић, Каравуково, Жарка Зрењанина 90 Борислав Станојловић, Татјана Тубић, Славица Чарапић Стефановић 28 3.55
2 Основна школа, Цана Маријановић, Раља, бате Миркович 23 Борислав Станојловић, Татјана Тубић, Славица Чарапић Стефановић 34 3.53
3 Средња школа "Свети Ахилије ", Војводе Мишића 40, Ариље Борислав Станојловић, Татјана Тубић, Славица Чарапић Стефановић 34 3.42

Укупно учесника: 96 | Просечна оцена: 3.5