CAM решења будућности – Интелигентна високобрзинска обрада

Каталошки број програма: 892  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380,

Драган Пршић, prsic.d@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0641566449,

Александра Петровић, доктор наука - машинско инжењерство, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Љубомир Лукић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

Александра Петровић, доктор наука - машинско инжењерство, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Љубомир Лукић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Мишо Бјелић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Владан Грковић, Мастер инжењер машинства, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање професионалних компетенција наставника средњих стручних школа у области високобрзинске обраде (HSM – High Speed Machining) и примени софтверских решења при пројектовању технологије обраде великим брзинама резања.

Упознавање наставника са убрзаним развојем високобрзинске обраде. Подизање нивоа знања наставника машинске групе предмета о специфичностима обраде великим брзинама резања. Упознавање наставника са различитим методама решавања проблема који се јављају при обради великим брзинама резања. Подизање нивоа знања наставника машинске групе предмета о значају и утицају путање алата на елементе обрадног процеса при обради великим брзинама резања. Оспособљавање наставника за коришћење постојећих софтверских решења у CAM системима за интелигентно пројектовање технологије високобрзинске обраде.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данУпознавање са програмом обукеВисокобрзинска обрада.Путање алата за високобрзинску обраду CAM системиИнтелигентна обрада у CAM системима – путање алатаИнтелигентна обрада у CAM системима – режими обрадеИнтелигентна обрада у CAM системима - вежбање Провера стечених знања и евалуација обуке

20

дана: 1
бодова: 8

3000 динара са ПДВ-ом. Обухвата: 40% - организатор на име трошкова коришћења опреме и простора и освежења 50% - реализатори 10% - трошкови радног материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет за нашинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево Александра Петровић, Владан Грковић 11 3.94

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 3.94