НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Каталошки број програма: 834  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Јелена Давидовић Ракић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са при; Марина Илић, Васпитач у предшколској установи, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Припрема учесника за примену НТЦ система учења кроз нова сазнања из неуронаука и како их применити у раду са децом

Оспособљавање полазника за примену и интеграцију НТЦ методологије у в-о раду Примена сазнања из неуронаука у осмишљавању игара и активности у оквиру в-о рада Подршка полазницима у осмишљавању ситуација које подстичу комуникацију, истраживачке и стваралачке потенцијале деце кроз нелогичне приче, игру и активацију мисаоних процеса (класификација, серијација, асоцијација) Оснаживање полазника да повезује научено са примерима из свакодневног живота. Оснаживање полазника за стварање и обезбеђивање стимулативног, подстицајног окружења детета

После завршетка обуке, полазник ће бити у стању да: - разуме НТЦ методологију и да је примењује у в-о раду - разуме шта су неуронауке и како да се сазнања из неуронаука користе у креирању подстицајних ситуација у в-о раду - подстиче комуникацију, истраживачке и стваралачке потенцијале деце применом техника нелогичних прича и мисаоних процеса (класификације, серијације и асоцијације) - примени знања да повезује научено са примерима из свакодневног живота. - пружи подршку деци стварајући стимулативно, подстицајно окружење применом наученог, базираног на основама неуронаучних спознаја у в-о раду.

 • 1. дан
  • Увод. Примена НТЦ метода у в-о раду. Како тумачити и примењивати нова сазнања из неуронаука
  • пауза за ручак
  • Формирање нервних путева у мозгу, сензомоторна и асоцијативна интеграција
 • 2. дан
  • Значај симбола и мисаоних класификација, сликовно писмо
  • Пауза за ручак
  • Развој креативности и дивергентног мишљења

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Ранко Рајовић, Марина Илић 24 4
2 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.96
3 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.91
4 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.92
5 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 17 3.88
6 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 13 4
7 Нови Сад Ранко Рајовић, Марина Илић 18 3.97
8 Богатић Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.99
9 Београд Ранко Рајовић, Марина Илић 19 3.94
10 Суботица Ранко Рајовић, Марина Илић 28 3.97

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 3.95