Интерактивне табле у настави

Каталошки број програма: 453  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Јован Сандић, , Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад;

Јован Сандић, , Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад; Јасна Адамов, др, Природно-математички факултет, Нови Сад; Мирјана Тунгуз, , Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад; Јасмина Јерковић, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ је да се настава унапреди и прибилижи ученику као и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу.

Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимације, интерактивне хипермедијалне вежбе и софтвери). Коришћењем интерактивне табле у наставном процесу повећати индивидуализовани приступ у раду са ученицима. Упознати се са адекватним коришћењем интерактивне табле у циљу грануларизацију и прилагођавања садржаја различитим могућностима ученика. Упознати наставнике са коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета у раду са интерактивном таблом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМодул 1, Т1: Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процесМодул 1, Т2: Софтвери за интерактивну таблу (Флипчарт) Модул 1, Т3: Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, основне технике2. данМодул 2, Т1 - Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, напредне техникеМодул 2, Т2 - Интеграција интерактивних и медијских материјала у наставни материјалМодул 2, Т3 - Радионица - Израда наставних материјала за сопствене потребе

30

дана: 2
бодова: 16

Цена реализације износи 4600 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок, трошкови коришћења простора и опреме, опрема за интерактивну таблу).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Јован Сандић, Мирјана Тунгуз 15 3.92
2 Основна школа "Вељко Дугошевић" Милана Ракића 41Београд Звездара Јован Сандић, Јасна Адамов 30 3.89
3 Основна школа "4 Октобар" ЈНА бр. 2 Војвода Степа Јован Сандић, Јасна Адамов 14 3.84
4 VI Београдска гимназија, Милана Ракића бр. 33, Звездара Београд Јован Сандић, Јасна Адамов 19 3.95
5 Основна школа "4 Октобар" ЈНА бр. 2 Војвода Степа Јован Сандић, Јасна Адамов 16 3.95
6 Средња школа "22. Октобар" Николе Тесле бр. 78 Жабаљ Јован Сандић, Јасна Адамов 15 3.87
7 Средња школа "22 Октобар" Николе Тесле бр. 78 Жабаљ Јован Сандић, Јасна Адамов 15 3.95
8 Основна школа "Васа Стајић" Војводе Книћанина бр. 12б Нови Сад Јасна Адамов, Мирјана Тунгуз 30 3.93

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.91