Увод у програмирање PLC контролера

Каталошки број програма: 930  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380,

Драган Пршић, prsic.d@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0641566449,

Драган Пршић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

Драган Пршић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Владимир Стојановић, доктор наука – машинско инжењерство, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Владимир Ђорђевић, Дипломирани машински инжењер, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа стручног знања и вештина наставника стручних предмета у области програмирања управљачких уређаја машина и процеса; Лакше укључивање у токове „Индустрије 4.0”.

Полазници обуке треба да науче да, у складу са постављеним захтевима, испрограмирају управљачки део неке машине, уређаја или процеса како би се остварило жељено понашање. Намера је да се полазници подстакну на алгоритамско рeшавање проблема нeзависно од врсте управљачке јединице и програмског језика који се користи.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данМоделирање и симулација управљачке логикеОснове Булове алгебре Програмирање PLC-a (1.део) Програмирање (2.део) Тестирање програма Решавање примера из праксе

10

дана: 1
бодова: 8

3000 динара са ПДВ-ом. Обухвата: 40% - организатор на име трошкова коришћења опреме и простора и освежења 50% - реализатори 10% - трошкови радног материјала

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Драган Пршић, Владимир Ђорђевић 16 3.92

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.92