Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Каталошки број програма: 666  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Марина Ћосовић, Професор разредне наставе, Академија Филиповић

Ивана Марковић Гајић, мастер економиста, Градска управа града Београда; Марко Станојевић, Мастер економиста, СМШ"Доситеј Обрадовић"; Марина Ћосовић, Професор разредне наставе, Академија Филиповић

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Оспособљавање полазника за писање и управљање пројектима акционом и стратешком планирању

Оспособљавање полазника за: -самостално проналажење доступних конкураса домаћих и страних донатора -истраживање потреба и проблема -креирање предлога пројекта који се односи на решавање конкретних проблема -реализација пројекта и рад у тиму -извештавање о пројекту, мониторинг и евалуација процеса -грађење одрживости пројекта -планирање акционо и стратешко и реализација постојећих планова

Очекујемо да ће учесници бити способни за: -практичну примену знања о целокупном управљању пројектним циклусом; -тимско планирање; -креирање и реализација пројеката у интересу деце, сопственом и интересу установе.

 • 1. дан
  • Увод, упознавање, представљање
  • Дефинисање потреба и проблема
  • Пауза
  • Дефинисање решења, креирање идеја и постављање циљева
  • Осврт на свот анализу организације која је носилац пројекта, могући партнери, циљна група пројект
  • Пауза
  • Активности и кратак опис активности
  • Евалуација и мониторинг активности и пројекта
  • Пауза
  • Дефинисање ризика на пројекту, одрживости, буџета
  • Осврт на предавање, питања и одговори, дискусија
 • 2. дан
  • Евалуација претходног дана тренинга
  • Управљање пројектним циклусом
  • Развој Логичке матрице пројекта
  • Пауза
  • Конкурсна документација
  • Комуникација, преговарање
  • Маркетинг –представљање пројекта
  • Пауза
  • Тимски рад
  • Пројект менаџер
  • Завршна реч Дискусија и евалуација предавања

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 6.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић",Пландиште Ивана Марковић Гајић, Марина Ћосовић 30 3.95
2 ОШ "Вук Караџић",Стубал Ивана Марковић Гајић, Марина Ћосовић 30 4

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.98