Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Каталошки број програма: 1077  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473

Душко Спасовски, Доктор медицинских наука, Медицински факултет Универзитета у Београду; Горан Петровић, Магистар наука, ОШ "Лазар Саватић"

Душко Спасовски, Доктор медицинских наука, Медицински факултет Универзитета у Београду; Горан Петровић, Магистар наука, ОШ "Лазар Саватић"

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника у планирању и примени здравствених програмских садржаја у настави физичког васпитања

Упознавање наставника са новим планом и програмом физичког и здравственог васпитања; Препознавање најчешћих постуралних поремећаја, поремећаја раста и развоја у школском узрасту; Специфичности наставних садржаја за ученике са постуралним поремећајима у циљу њиховог отклањања ; Креирање плана и програма физичке активности – вежби за потребе превенције и корекције.

Учесник обуке је упознат и усвојио је предвиђене програмске садржаје здравственог васпитања. Препознаје и класификује најважније постуралне поремећаје и оспособљен је за адекватно прилагођавање планираних наставних садржаја тако да имају позитиван превентивни ефекат. Детаљно одређује постурални статус ученика и прецизно креира програм индивидуалног корективног вежбања.

 • 1. дан
  • Здравствено васпитање у новом програму физичког и здравственог васпитања
  • Функционални поремећаји тонуса мишића код деце: узроци, последице, и улога ФВ у њиховом откривању
  • Радионица: процена тонуса мишића у школским условима
  • Радионица: ”Час здравственог васпитања” - имплементација садржаја из програм у практичне делове часа
  • Дечја ортопедија и физичко васпитање: приказ најчешћих ортопедских обољења школске деце, лечење
  • Радионица: Корективно-педагошки рад

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 рсд, бруто хонорари ауторима семинара, трошкови превоза

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Савез за школски спорт Војводине, Градска кућа, Трг слободе 10, Зрењанин Душко Спасовски, Горан Петровић 30 3.96
2 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Душко Спасовски, Горан Петровић 16 3.99
3 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Венац Радомира Путника 30, Сомбор Душко Спасовски 26 3.98
4 Копаоник, Брзеће, хотел "Јуниор" Душко Спасовски, Горан Петровић 28 3.94
5 Сремска Митровица, Градска кућа, Светог Димитрија 13 Душко Спасовски, Горан Петровић 25 3.92

Укупно учесника: 125 | Просечна оцена: 3.96