РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА Иновативне методе, концепти креативне корелације и актуелности света басне

Каталошки број програма: 832  

Не

Задужбина Доситеј Обрадовић, Краља Милана 2/II, info@dositejeva-zaduzbina.rs, 0113282240, 0113282254,

Бојана Томовић, info@dositejeva-zaduzbina.rs, 0113282240, 0640000000,

Љубица Бељански-Ристић, , Удружење ЦЕДЕУМ;

Љубица Бељански-Ристић, , Удружење ЦЕДЕУМ; Душан Иванић, др, Филолошки факултет, Београд; Тања Вречко, , ОШ „Младост„,Београд;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Допринос развијању компетенција наставника кроз изабране специфичне наставне садржаје, иновативне методе, концепте креативне корелације и истраживачког рада на актуелности тема у контексту савременог света и свакодневних животних ситуација.

- Подстаћи стицање нових знања о баснама као специфичном књижевном жанру о деловању ликова у различитим ситуацијама које су проблемске и које отварају важна питања узрока, последица и поука у међусобним односима и свакодневном животу; - Допринети обогаћивању сензибилитета и изражавања кроз различите уметничке форме за и развоју сензибилитета за - Допринети препознавању и схватању позитивних моралних ставова и поступања; - Обогатити кроз истраживачке активности, иновативне методе и технике креативног писања и причања, изабране ликовне технике и драмске структуре.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. данНАСТАВНИЦИ У КРЕАТИВНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ "Радионица баснописаца"

24

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 2.000,00 динара Спецификација цене: - 40% трошкови организације и координације програма, трошкови простора и технике, трошкови програмског материјала, трошкови освежења и ручка учесника. - 60% трошкови хонорара аутора и реализатора програма обуке, трошкови хонорара гостујућих уметника, трошкови превоза и боравка аутора, реализатора и гостујућих уметника за програме који се реализују ван седишта Задужбине "Доситеј Обрадовић".

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Фондација "Задужбина Доситеј Обрадовић" Љубица Бељански-Ристић, Душан Иванић, Тања Вречко 16 4

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 4