Правци развоја инклузије у физичком и здравственом васпитању

Каталошки број програма: 1080  

Не

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Данијелова 32, vgavranovic@singidunum.ac.rs, 0113094060, 0113093220

Валентина Гаврановић, vgavranovic@singidunum.ac.rs, 0113094060, 0113094060

Милош Милошевић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум; Весна Немец, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Предраг Немец, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Александар Гаџић, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Владан Марковић, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Тамара Стојменовић, доцент, Универзитет Сингидунум; Александар Живковић, Професор физичке културе, Универзитет Сингидунум

Милош Милошевић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум; Весна Немец, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Предраг Немец, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Александар Гаџић, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Владан Марковић, Доктор наука физичке културе, Универзитет Сингидунум; Тамара Стојменовић, доцент, Универзитет Сингидунум; Александар Живковић, Професор физичке културе, Универзитет Сингидунум

физичко васпитање

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање и унапређивање компетенција наставника физичког и здравственог васпитања за примену савремених метода рада са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом.

-упознавање наставника са новим тенденцијама и методама рада са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом; - ојачавање компетенција наставника за препознавање и рад са децом са различитим облицима сметњи у развоју и њихово укључивање у процесу наставе; - мотивисање и охрабривање наставника за примену прилагођених игара деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у различитим условима рада; - оснаживање компетенција наставника за планирање и реализацију корективно-педагошког рада деце са сметњама у развоју и инвалидитетом; - примена савремених метода у практичном раду са ученицима са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом

- да наставник у пракси примени савремене методе рада код деце са сметњама у развоју; - примена иновативних игара за децу са различитим облицима сметњи у развоју у различитим условима рада; - да наставник у односу на врсту сметње планира и примени корективно-педагошки рад; - да већи број наставника физичког и здравственог васпитања се укључи у практичан рад са поменутом децом као стручни сарадник или самостално.

  • 1. дан
    • Правци развоја инклузије у физичком и здравственом васпитању

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је један динар по учеснику, али не мања од 30 динара за реализацију појединачног семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња занатска школа "Петар Лековић", Вукасовићева 21а, Београд Милош Милошевић, Весна Немец, Предраг Немец, Тамара Стојменовић 30 3.96
2 Centar za stručno usavršavanje Šabac, Nikole Tesle 1a Весна Немец, Предраг Немец 18 3.95

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.96