Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

Каталошки број програма: 176  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Костадиновић, дипломирани социолог, ОШ „Милован Глишић’’ Ваљево, Др Питовића бр. 6 ; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стварање услова за лични развој, учење и напредовање сваког детета.

- Разумевање значаја и начина стварање климе у ОШ у којој се свако дете осећа добро и прихваћено - Разумевање значаја и начина препознавања специфичних потреба деце и породице из осетљивих група и пружању подршке у складу са њима - Разумевање како подучавати и фацилитирати процес учења који омогућава сваком детету да буде активно и успешно - Разумевање значаја и начина успостављања сарадње и партнерства са породицама из осетљивих група

- Стицање знања и вештина за стварања климе прихватања, уважавања и сарадње у ОШ, коришћењем различитих интеркултурних активности и материјала, људских и других ресурса - Стицање знања и вештина како да се у сарадњи са децом и породицом из осетљивих група разумеју и препознају њихове специфичне потребе, и пружи им се подршка у складу са условима живота, културним и вредносним обрасцима - Стицање знања за унапређење процеса учења сваког детета кроз подршку која се ослања на њихове потребе, унапређено окружење за учење и доступне ресурсе - Усвојена знања како успоставити сарадњу са породицама из осетљивих група стварањем услова да се добро осећају у ОШ, укључују у активности чији су циљеви, садржаји и облици рада у складу са њиховим потребама

 • 1. дан
  • Стварање услова који промовишу развој идентитета сваког детета
  • Пауза
  • Када и које врсте тренутне/дугорочне подршке су потребне да свако дете развије своје потенцијале
  • Пауза
  • Развијање сарадње са породицом и подршка породици
  • Пауза
  • „Колико смо слични, колико смо различити“

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,640.00 динара, са PDV. У цену је урачунат хонорар тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа „Сутјеска" Задругарска 1, Београд Ангелина Скареп, Кристина Дрини 23 3.92
2 Београд, ул. Трг Зорана Ђинђића 8, основна школа "22. октобар" Ангелина Скареп, Кристина Дрини 24 3.04

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 3.48