Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Каталошки број програма: 371  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду;

Владимри Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет у ниверзитета у Београду; Милорад Степановић, дипломирани математичар, ОШ Мајка Југовића; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука, Собраћајни факултет Универзитета у Београду; Мирјана Ђорић, доктор математичких наука, Математички факултет Универзитета у Београду; Бранислав Ђурђевац, дипломирани математичар, Рачунарска гимназија; Ремзо Дестовић, VII-1 степен, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Нови Пазар; Никола Вигњевић, Мастер, ОШ „Илија Бирчанин„ и Средња школа „Ушће„; Јован Ћуковић, дипломирани математичар, ОШ 20. октобар; Милијана Ковачевић, наставник математике, ОШ "Светозар Милетић", Земун; Наташа Алимпић, наставник математике, ОШ "Бановић Страхиња", Београд

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање наставника за правилно коришћење уџбеника, квалитетно извођење наставе и примене разних метода рада, прилагођених темама и ученицима.

Пажња се усмерава на извођење наставе у три нивоа (образовни стандарди и исходи), значај правог избора контролних и писмених задатака и умешно коришћење уџбеника у редовној настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данЗначај правилног и редовног коришћења уџбеника у наставиПаузаИнтерактивна примена уџбеника у настави математикеПаузаУпутство за израду радионица на тему: Интеракција ученика и уџбеникаИзрада радионицаПаузаПрезентације радионицаОкругли сто

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Владимри Стојановић, Милорад Степановић 24 3.95
2 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Нинослав Ћирић, Мирјана Ђорић 29 3.79
3 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Бранислав Ђурђевац, Ремзо Дестовић 23 3.91
4 Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, Војводе Степе бр. 305 Никола Вигњевић, Јован Ћуковић 20 3.91
5 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А Владимри Стојановић, Милорад Степановић, Нинослав Ћирић, Никола Вигњевић, Јован Ћуковић 30 3.92
6 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А Владимри Стојановић, Милорад Степановић, Нинослав Ћирић, Никола Вигњевић, Јован Ћуковић 29 3.85
7 ОШ Четврти краљевачки батаљон, Олге Јовичић бр. 1, Краљево Владимри Стојановић, Милорад Степановић, Нинослав Ћирић, Никола Вигњевић, Јован Ћуковић 27 3.89

Укупно учесника: 182 | Просечна оцена: 3.89