Роботи у настави и ваннаставним активностима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 927  

Да

Политехника - школа за нове технологије, Аутопут Е75 бр. 18, politehnikant@gmail.com, 0112675663, 0602775000, 0112675663

Јелена Стојановић, jelena100janovic@gmail.com, 0602775051, 0603530313,

Јелена Стојановић, , „Политехника” - школа за нове технологије, Београд; Јован Милетић, , „Политехника” - школа за нове технологије, Београд;

Јелена Стојановић, , „Политехника” - школа за нове технологије, Београд; Јован Милетић, , „Политехника” - школа за нове технологије, Београд; Јован Марковић, , „Политехника” - школа за нове технологије, Београд;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција наставника за коришћење савремених наставних средстава у раду са ученицима у области роботике и програмирања

Оспособљавање полазника обуке за коришћење сензора и актуатора на едукативним роботима Оспособљавање полазника обуке за програмирање едукативних робота у графичком окружењу Оспособљавање полазника обуке за програмирање едукативних робота писањем кода Упознавање полазника обуке са алгоритмима за праћење линије, праћење зида и прецизним управљањем моторима Унапређење компетенција наставника за рад са даровитим ученицима Унапређење компетенција наставника за подстицање иницијативе, тимског рада и креативности код ученика

наставник предметне наставе – основна школа
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. недељаУвод у роботику - елементи робота2. недељаГрафичко програмирање робота3. недељаПрограмирање робота писањем кода4. недељаНапредне технике програмирања5. недељаОдбрана пројеката - завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 34

Цена по учеснику износи 3.600 динара. Спецификација цене: - накнада за реализаторе, - израда и дистрибуција наставног радног материјала, - одржавање сервера и система за учење на даљину, - оброк за полазнике на завршном сусрету, - обезбеђивање неопходне техничке опреме за завршни сусрет.