Електронски системи учења

Каталошки број програма: 292  

Не

Средња техничка школа, Трг Цара Лазара 4. Сомбор, so.skolasts@neobee.net, 025421067, , 025421028

Имре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025432240, 063522468,

Имре Герштмајер; Чаба Диоши

Имре Герштмајер; Чаба Диоши

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обучити полазнике за коришћење ЛМС платформе за креирање сопственог курса. Постављање наставног материјала, креирање тест питања за свој предмет и реализација теста од постојећих питања. Анализа активности ученика.

Стицање знања и усвајање нових информација о технологијама за коришћење ЛМС платформе, који обухвата постављање наставног материјала и мултимедијалног садржаја, креирања тестова и тестирање ученика електронским путем. Развијање способности коришћења више програмских алата за израду наставног садржаја, тестова и питања за њих. Учесници семинара треба да отворе сопствени курс на ЛМС платформи, поставе сопствене наставне материјале и креирају тест са што више различитих типова питања и програмских алата.

наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан ЛМС платформа, курс на ЛМС платформи 2. дан Креирање питања Тестови Додатне могућности ЛМС платформе 3. дан Самостални задатак

15

дана: 3
бодова: 15

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња техничка школа Сомбор, Његошева 6, Сомбор Имре Герштмајер, Чаба Диоши 15 3.85
2 Средња техничка школа Сомбор, Његошева 6, Сомбор Имре Герштмајер, Чаба Диоши 15 3.99
3 Средња техничка школа Имре Герштмајер, Чаба Диоши 15 4

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.95