Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Каталошки број програма: 529  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча

Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ Нови Београд; Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање ефиксности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом једноставног, видљивог, различитог, занимљивог и практичног наставног средства.

Упознавање наставника са разноврсним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену интересантног наставног средства. Подстицање наставника да примењују Паметне фасцикле - слагалице и тако унапреде и осавремене наставни процес и тиме ојачају мотивацију код ученика за активно усвајање наставних садржаја. Подучавање наставника да израђују са ученицима Паметне фасцикле – слагалице као средство које обезбеђује сталност, континуитет и могућност коришћења у различитим наставним предметима и темама кроз разреде. Усавршавање вештина и компетенција наставника за примену иновација у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Дидактичка средства у развоју појмова Подела дидактичких средстава Израда „Паметних фасцикли” по наставним предметима и темама Израда фасцикли за корелацију наставних предмета по темама Улога наставника у примени дидактичких средстава Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
2 Смедерево Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.98
3 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 4
4 ОШ "Јован Стерија Поповић", Војвођанска 61, Нови Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.97
5 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
6 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 4
7 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вербалова 1а, Велико Градиште Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
8 ОШ "Доситеј Обрадовић", Јована Шербановића 10, Пожаревац Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 4
9 ОШ "Карађорђе", Мије Тодоровића 8, Топола Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 30 3.99
10 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Снежана Илић, Славица Младеновић Ивановић 29 3.99

Укупно учесника: 299 | Просечна оцена: 3.99