Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1026  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Јасна Марковић Вујановић, , Музичка школа ‘’Исидор Бајић’’ Нови Сад; Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад

Јасна Марковић Вујановић, , Музичка школа ‘’Исидор Бајић’’ Нови Сад; Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Увођење ИКТ у процес организације јавних догађаја (свечаности) уз унапређивање компетенција полазника потребних за свакодневну комуникацију са ученицима, родитељима и колегама и креирање педагошког материјала, са освртом на концертна дешавања у МШ.

- Надоградња постојећих дигиталних компетенција, преиспитивање сопствених знања и умећа. - Развијање вештина које омогућавају лакшу, бржу и ефикаснију комуникацију самог садржаја између корисника. - Оспособљавање за коришћење дигиталних алата корисних за дељење информација, организацију тимског рада, креирање материјала и промоцију догађаја. - Усвајање основних знања о креирању квалитетно обликованог пратећег материјала. - Усвајање основних знања о важности јавног презентовања остварених дешавања, у смислу промоције образовне установе. - Поспешивање компетенција у вези са предузетништвом кроз реализацију програмских садржаја усмерених ка широј друштвеној заједници.

Након завршетка обуке, полазници ће: - умети да управљају својим поштанским сандучетом, - умети да креирају Гугл упитник, - умети да поделе једноставне документе преко апликације Гугл диск и препознају апликације које могу користити у настави, - умети да креирају плакат или други промотивни материјал за своје потребе путем беслатног алата Канва (Canva), - разумети значај јавног презентовања догађаја у смислу промоције образовне установе.

  • 1. недеља
    • Гугл платформа и њени алати
    • Дељење креираног документа на Гугл-платформи
  • 2. недеља
    • Спремни за наступ - плакат који привлачи пажњу

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасна Марковић Вујановић, Марија Ђокић 29 3.98

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.98