Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 887  

Да

Задужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет, Студентски трг 5, Београд, skola@kolarac.rs, 0112636991, 0112630480, 0113031711

Ненад Босић, nenadbosic@kolarac.rs, 0112636991, 0648911326, 0113031711

Наташа Божић Гројић, Професор енглеског језика и књижевносги, Задужбина Илије М. Коларца; Снежана Филиповић, Мастер Професор енглеског језика , Задужбина Илије М. Коларца;

Наташа Божић Гројић, Професор енглеског језика и књижевносги, Задужбина Илије М. Коларца; Снежана Филиповић, Мастер Професор енглеског језика , Задужбина Илије М. Коларца;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција наставника за креативно коришћење и креирање квалитетних наставних материјала уз помоћ савремених технологија

Подстицање и оспособљавање наставника за коришћење бесплатних програма и ИТ алата у изради наставних материјала у циљу осавремењавања наставе енглеског језика и мотивисања ученика на активан приступ процесу учења. . Стицање знања довољних за самосталну израду наменског сајта у сврху реализације наставе. Развијање отворености према процесу сталног стручног усавршавања кроз самостално и групно истраживање могућности ИТ-а и размењивање искустава и наставних материјала са колегама.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. недељаУпознавање са платформамаG+ платформаНедељна дискусија: Технологија у настави PBWorks вики платформаОтварање PBWorks налога и креирање вики сајта2. недељаВизуелни материјали у наставиWeb2.0 Image претраживачиWeb2.0 Image едиториНачини употребе стрипа у наставиСтрип генератори3. недељаАудио и видео материјали у наставиYouTube и Vimeo клипови као извор аутентичних материјалаЕSLvideo и примери из добре праксеАлати за израду аудио материјала Voki, Soundcloud, Audioboo, Voicethread Алати за изрду видео материјала: Animoto, Photopeach, Prezi4. недељаОд обуке до учионицеПрезентације портфолија и активностиПрезентација Give them homework they will lоvеСумирање комплетног процеса обуке и завршна дискусија

30

недеља: 4
бодова: 28

4000 динара по учеснику (хонорари реализаторима; административни и путни трошкови и штампање сертификата, освежење за учеснике)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Божић Гројић, Снежана Филиповић 6 3.93
2 Наташа Божић Гројић, Снежана Филиповић 15 3.95

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.94