Корелацијом у настави до функционалних знања

Каталошки број програма: 582  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Маја Настић, Мастер , "Основна школа за образовање одраслих"; Тијана Петрић, професор, ОШ "Ратко Митровић", ОШ за образовање одраслих

Владан Поледица, , Школа; Горица Станојевић, специјалиста, докторанд, Центар за учење едук. и развој креативности МИНА; Маја Настић, Мастер , "Основна школа за образовање одраслих"; Тијана Петрић, професор, ОШ "Ратко Митровић", ОШ за образовање одраслих

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање корелације међу предметима и развијање међупредметних компетенција ради активног усвајања знања и примене комбинованог модела наставе

1. Успостављање веза између предмета и области путем холистичког приступа учењу 2. Осавремењивање наставе и превазилажење традиционалног система наставе 3. Подстицање развоја функционалних знања, вештина и ставова

Полазник ће по завршетку обуке бити у могућности: 1. да лакше и квалитетније примени корелацију у настави уз примену различитих метода рада 2. побољша и ојача интезивнији тимски рад међу наставницима 3.подстиче активно усвајање знања 4.учврсти и шири функционална знања наставника, стручних сарадника и ученика 5. осмишљава и реализује час на иновативан начин 6.израђује школски програм уважавајући начело хоризонталне и вертикалне корелације

 • 1. дан
  • Корелација у методичкој теорији и наставној пракси
  • пауза
  • Корелација у школској документацији
  • пауза
  • Примена корелације у наставној пракси
  • пауза
  • Групна израда припреме за час-радионица

30

дана: 1
бодова: 8

2 900 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ћамил Сијарић", Нови Пазар Горица Станојевић, Тијана Петрић 30 3.95
2 Музичка школа Неготин Горица Станојевић, Тијана Петрић 30 3.93

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.94