Од школске приредбе до позоришне сцене

Каталошки број програма: 985  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Золтан Фридман, Позоришни редитељ-луткар аниматор, Градско позориште „Рума„; Миодраг Крчмарик, глумац, Факултет уметности Приштина-Косовска Митровица; Зоран Илић, Професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„ Лесковац; Душан Благојевић , Дипломирани филолог за српску и компарат, Гимназија Лебане ;

Золтан Фридман, Позоришни редитељ-луткар аниматор, Градско позориште „Рума„; Миодраг Крчмарик, глумац, Факултет уметности Приштина-Косовска Митровица; Зоран Илић, Професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„ Лесковац; Душан Благојевић , Дипломирани филолог за српску и компарат, Гимназија Лебане ;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање запослених у образовању за примену драмских и/или позоришних техника у образовању и јавним сценским наступима.

• Упознавање са развојем и улогом драме у образовању • Упознавање са појмом и фазама драмских и позоришних техника; • Разумевање различитих начина примена драмских техника у разреду ; • Овладавање позоришним техникама у припреми представе са ученицима • Подигнут ниво вештина запослених у образовању за припрему представа са ученицима за наступе на позоришним фестивалима и смотрама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПојам, улога и место драме у образовањуКако драматизовати и адаптирати текстРад са глумцима и књига режијеРад са глумцима- децом - Глума и сценски покретРад са глумцима, децом – Физичка радњаМашта и оригиналностПредстава са приредбе у позориште

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 РСД, а у цену су урачунати: - Трошкови закупа простора -Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Јован Поповић Сремска Митровица Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.85
2 ОШ "Десанка Максимовић", Цетињска 10, Нови Пазар. Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 31 3.94
3 ОШ "8. октобар", ул. Марка Орашковића 2, Власотинце Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.84
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.76
5 Основна школа Јефимија Обреновац Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 24 3.97
6 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Золтан Фридман, Миодраг Крчмарик, Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.91
7 ЦСУ Лесковац Миодраг Крчмарик, Душан Благојевић 21 4
8 Основна школа Васа стајић Нови Сад Золтан Фридман, Душан Благојевић 30 3.95
9 Основна школа Нада Поповић Крушевац Зоран Илић, Душан Благојевић 30 3.86

Укупно учесника: 256 | Просечна оцена: 3.9