Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Каталошки број програма: 112  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА)

Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље; Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Зорица Трикић, Магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Наташа Дражић, МА педагог, Предшколска установа „Јаре и Маре“; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Тања Спасовић, , ПУ “Моје детињство“, Чачак; Соња Стаменовић, Професор физичке културе, Градска општина Звездара; Демир Мекић, Дипломирани социолог, Београдски центар за људска права; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Сања Милојевић, Мастер, Средња стручна школа; Марија Себић, , Дом ученика средњих школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Изградња заједнице у установи у којој се негује солидарност и интеркултуралност, у којој се сва деца/млади осећају сигурно и прихваћено и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал.

1. Да се одрасли који су у непосредном контакту са децом сензибилишу да препознају механизме који креирају неједнакост у образовном контексту. 2. Да се одрасли подстакну на акцију која има за циљ креирање средине у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује и у којој ће свако дете моћи да развија све своје потенцијале. 3. Развој толеранције и уважавања различитости код деце/младих, јачање позитивне слике о себи, подстицање емпатије и солидарности у заједници, развој критичког мишљења и формирање критичког односа према реалности која их окружује.

Учесници обуке ће: • бити оспособљени да препознају механизме који подржавају предрасуде и постојећи систем неједнакости у свом окружењу • унапредити своје капацитете за промену на личном и професионалном плану, промовисати уважавање различитости и изградњу заједнице која се заснива на солидарности, партиципацији и вредностима интеркултуралности • дати значајан допринос развоју етоса установе који се заснива на праву на квалитетно образовање и поштовању за све актере образовног процеса.

 • 1. дан
  • Идентитет
  • пауза
  • Механизми настајања стереотипа и предрасуда
  • пауза
  • Ефекти стереотипа и предрасуда
  • пауза
  • Може и без етикета – деконструкција стереотипа
 • 2. дан
  • Вештине децентрације
  • пауза
  • Исте или различите стартне позиције
  • пауза
  • Колико смо отворени за различитост
  • пауза
  • Изградња заједнице
 • 3. дан
  • Подстицање критичког мишљења
  • пауза
  • Критичко мишљење и трансформативни дијалог
  • пауза
  • Искуство маргинализације и импликације у образовном процесу
  • пауза
  • Интеграција интеркултуралних тема у курикулум

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику је 6.600,00 РСД са ПДВ-ом. У цену је урачунат хонорар тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Пуковника Миленка Павловића 7а, Батајница, Земун, Београд Тамара Томашевић, Олга Лакићевић 29 3.42
2 ОШ "Паја Јовановић", Школски трг бр.3, Вршац Тамара Томашевић, Драгана Коруга 20 3.95
3 „Вила Марија“, Језерска бб, Бела Црква Драгица Миражић Немет, Тамара Томашевић 28 3.82
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Горанска бб Тамара Томашевић, Александра Калезић Вигњевић 26 3.94

Укупно учесника: 103 | Просечна оцена: 3.78