Компетенције наставника и однос ученика према настави

Каталошки број програма: 578  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Љиља Ђоковић, VII степен, Гимназија Ивањица; Милка Златић, VII степен, ОШ "Кирило Савић" Ивањица

Љиља Ђоковић, VII степен, Гимназија Ивањица; Милка Златић, VII степен, ОШ "Кирило Савић" Ивањица; Александар Ковачевић, VII степен, Гимназија Ивањица

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника, директора и стручних сарадника кроз сазнања о ставовима ученика према школи, односу према дидактичко методичком раду, особинама личности, стилу и начину рада наставника, као и специфичности рада саме школе

Увиђање значаја оснаживања компетенција које могу утицати на однос ученика према настави, нарочито препознати негативан став и унапредити га у позитиван став према школи. Унапређивање способности наставника, директора и стручних сарадника за успешну комуникацију са ученицима, која би допринела позитивној вербалној и невербалној комуникацији. Унапредити позитивну климу на релацији ученици - наставници - директор - стручни сарадници

Наставници, директори, стручни сарадници примењују научено на обуци кроз самовредновање свог рада и рада школе.

 • 1. дан
  • Положај ученика у настави кроз историју
  • Пауза
  • Педагошки значај анализе односа ученика према настави
  • Пауза
  • Настава и мотивација
  • Пауза
  • Евалуација и осврт на научено

30

дана: 1
бодова: 8

2 900 динара. У цену је урачунато штампање радног материја, хонорари водитеља и сертификати

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа "Драгачево", Гуча, Лучани Љиља Ђоковић, Милка Златић 30 3.88
2 ОШ "Вук Караџић" Кнић, бб Кнић Љиља Ђоковић, Милка Златић, Александар Ковачевић 23 3.96
3 ОШ "Кирило Савић", ул: Кирила Савића бб Ивањица Љиља Ђоковић, Милка Златић, Александар Ковачевић 30 3.96
4 OШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 1, Јабука Љиља Ђоковић, Милка Златић 28 3.9

Укупно учесника: 111 | Просечна оцена: 3.93