Од лутке до знања

Каталошки број програма: 643  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Марија Бастић, Магистар менаџ.у образ, проф.р. наставе, ОШ „Јанко Веселиновић”, Београд

Марија Бастић, Магистар менаџ.у образ, проф.р. наставе, ОШ „Јанко Веселиновић”, Београд; Милена Спонза, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић"; Невенка Јовичин, Професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић"; Валентина Дамјановић, Професор разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање и оспособљавање учитеља и стручних сарадника за развијање компетенција за употребу луткарско-драмских игара ради стварања интерактивне наставе.

Коришћењeм луткарско-драмских игара учесници се оспособљавају да истражују различите могућности примене лутака у наставном процесу. Учесници се оспособљавају да користећи лутку као наставно средство интегришу наставне садржаје. Уважавају различите погледе на свет и сопствено окружење. Циљ је да се код учесника развије способност за остваривање интеракције, тимског рада, вршњачког подупирања, оптимизма, уживања у ономе што радe међу ученицима.

Учитељи и стручни сарадници ће бити оспособљени да користе методе и технике луткарства кроз интегративну наставу. Учитељи ће научити како да примењују интерактивне приче и лутку у настави и тако повезују више предмета у наставне целине како би подстицали мотивацију за учење и научили ученике како се учи.

 • 1. дан
  • Педагошки значај употребе луткарско-драмске игре у настави
  • Пауза
  • Гињол лутке и интерактивна настава
  • Пауза
  • Луткице свиралице
  • Пауза
  • Лутке од употребних предмета
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке је 1 800 дин. по учеснику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава обуку, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Железничка техничка школа, Здравка Челара 14, Београд Марија Бастић, Милена Спонза 19 4
2 ОШ "Свети Сава", Николаја Краснова 8, Београд Марија Бастић, Невенка Јовичин 17 3.97
3 ОШ "Јанко Веселиновић", Карађорђева 48, Шабац Марија Бастић, Милена Спонза 24 3.97

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.98