Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Каталошки број програма: 1151  

Не

Девета гимназија Михаило Петровић Алас, Гоце Делчева 41, 11070 Нови Београд, posta@devetagimnazija.edu.rs, 0113193352, , 0112601292

Милорад Дашић, dasicmilorad@yahoo.com, 0113967308, 0646180504,

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд (трећа , Пета београдска гимназија;

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд (трећа , Пета београдска гимназија; Милорад Дашић, магистар филолошких наука, Девета гимназија ; Ненад Гугл, Мастер филологије, Мастер филологије; Дејан Јосиповић, дипломирани географ, Девета гимназија;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и развијање комуникацијских капацитета наставника, потребних за квалитетну професионалну сарадњу и успешну реализацију наставних и ваннаставних активности.

Јачање компетенција наставника за успешну комуникацију у школи. Јачање компетенција наставника за методичке наставне приступе који подстичу тимски рад. Унапређивање способности наставника за интердисциплинарни приступ настави и ваннаставним активностима. Обучавање наставника за креирање наставних и ваннаставних активности које јачају тимски дух и развијају осећај припадности групи (вежбе, радионице). Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности наставника према колегама и ученицима.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Могућности комуникацијски вештог наставника 2. Тимски рад у зборници и учионици3. Трансфер знања

0

дана: 1
бодова: 8

2.000 (две хиљаде динара) У цену су урачунати трошкови пута, хонорари аутора и реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић", Вранеши бб, Грачац Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 30 3.81
2 Краљево, ОШ "Светозар Марковић", Цара Душана 2 Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 28 3.91
3 Краљево, ОШ "Светозар Марковић", Цара Душана 2 Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 27 3.81
4 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Виолета Кецман, Ненад Гугл 30 3.99
5 Техничка школа "Змај" Нови Београд Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 30 3.99
6 Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 29 3.87
7 Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 28 3.91
8 Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 28 3.81
9 Паланачка гимназија, Вука Караџића 18, Смедеревска Паланка Милорад Дашић, Ненад Гугл 27 3.91
10 Графичка школа, Отона Жупанчича 19, Нови Београд Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 30 3.99
11 Фондација Ана и Владе Дивац, Хотел Праг, Краљице Наталије 27, Београд Милорад Дашић, Ненад Гугл 12 3.93
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.84
13 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Милорад Дашић, Ненад Гугл 17 3.92
14 Основна школа Дринка Павловић, Косовска 19, Београд Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.86
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 21 4
16 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.91
17 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 22 3.58
18 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Вождовац, Београд Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 24 3.98
19 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Милорад Дашић, Ненад Гугл 15 3.87
20 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд Виолета Кецман, Милорад Дашић 20 3.98
21 Геодетска техничка школа, Београд, Милана Ракића 42 Милорад Дашић, Ненад Гугл 25 3.94
22 Пољопривредна школа Пожега Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.96
23 Средња школа Варварин, Светог Саве 6 Милорад Дашић, Ненад Гугл 23 3.96

Укупно учесника: 586 | Просечна оцена: 3.9