Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Каталошки број програма: 1151  

Не

Девета гимназија Михаило Петровић Алас, Гоце Делчева 41, 11070 Нови Београд, posta@devetagimnazija.edu.rs, 0113193352, , 0112601292

Милорад Дашић, dasicmilorad@yahoo.com, 0113967308, 0646180504,

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд (трећа , Пета београдска гимназија;

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд (трећа , Пета београдска гимназија; Милорад Дашић, магистар филолошких наука, Девета гимназија ; Ненад Гугл, Мастер филологије, Мастер филологије; Дејан Јосиповић, дипломирани географ, Девета гимназија;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање и развијање комуникацијских капацитета наставника, потребних за квалитетну професионалну сарадњу и успешну реализацију наставних и ваннаставних активности.

Јачање компетенција наставника за успешну комуникацију у школи. Јачање компетенција наставника за методичке наставне приступе који подстичу тимски рад. Унапређивање способности наставника за интердисциплинарни приступ настави и ваннаставним активностима. Обучавање наставника за креирање наставних и ваннаставних активности које јачају тимски дух и развијају осећај припадности групи (вежбе, радионице). Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности наставника према колегама и ученицима.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Могућности комуникацијски вештог наставника 2. Тимски рад у зборници и учионици3. Трансфер знања

0

дана: 1
бодова: 8

2.000 (две хиљаде динара) У цену су урачунати трошкови пута, хонорари аутора и реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић", Вранеши бб, Грачац Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 30 3.81
2 Краљево, ОШ "Светозар Марковић", Цара Душана 2 Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 28 3.91
3 Краљево, ОШ "Светозар Марковић", Цара Душана 2 Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 27 3.81
4 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Виолета Кецман, Ненад Гугл 30 3.99
5 Техничка школа "Змај" Нови Београд Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 30 3.99
6 Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 29 3.87
7 Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 28 3.91
8 Смедерево Милорад Дашић, Ненад Гугл 28 3.81
9 Паланачка гимназија, Вука Караџића 18, Смедеревска Паланка Милорад Дашић, Ненад Гугл 27 3.91
10 Графичка школа, Отона Жупанчича 19, Нови Београд Виолета Кецман, Дејан Јосиповић 30 3.99
11 Фондација Ана и Владе Дивац, Хотел Праг, Краљице Наталије 27, Београд Милорад Дашић, Ненад Гугл 12 3.93
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Милорад Дашић, Ненад Гугл 30 3.84
13 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Милорад Дашић, Ненад Гугл 17 3.92

Укупно учесника: 346 | Просечна оцена: 3.9