Достигнућа младих у Србији - ДМуС

Каталошки број програма: 1114  

Не

Достигнућа младих у Србији, Кнеза Страцимира 28, dostignuca.mladih@ja-serbia.org, 0113287701

Ксенија Милић, ksenija.milic@ja-serbia.org, 0113287701, 063607503

Ксенија Милић, BSc in Education, Достигнућа младих у Србији; Дарко Радичанин, , Достигнућа младих у Србији

Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Ана Вељковић, Дипломирани географ, Гимназија ,,Бора Станковић”, Ниш; Ксенија Милић, BSc in Education, Достигнућа младих у Србији; Сњежана Ђурђевић, Дипломирани економиста, Пета економска школа „Раковица“, Београд; Јелена Остојић, Доктор наука – филозофија, Четврта гимназија у Београду; Братислав Васић, Дипломирани економиста, Економска школа, Ниш; Марија Урошевић, Мастер, Медицинска школа Крушевац и Гимназија Крушевац; Милан Николић, Мастер, Стручна школа „Душан Тривунац Драгош“ Сврљиг; Предраг Матовић, Дипломирани електротехнички инжењер , Гимназија Младеновац

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Увођење иновативних садржаја у гимназије и средње стручне школе, који подстичу знања и вештине у области предузетништва, пословања и финансијске писмености. Повезивање образовног и пословног сектора са циљем примене теоријских знања у пракси.

Оспособити наставнике за извођење кључних компоненти програма Достигнућа младих у Србији: Ученичка компанија са примењеном економијом, Бизнис етика и рачунарска симулација ТИТАН (управљање предузећем ма глобалном тржишту). Наставници покрећу програм Ученичка компанија у својим школама и омогућавају ученицима искуство стварања, развоја и затварања компаније у току једне школске године. Ученици који су укључени у програм Ученичка компанија имају прилику да полажу испит и стекну Пасош предузетничких вештина који је уједно и међународно признат начин сертификације знања и вештина које ученици стичу кроз програм Ученичка компанија. Наставници и ментори из пословног света спремају ученике за такмичења и догађаје које реализује ДМуС.

Након обуке наставници иницирају увођење нових садржаја у гимназије и средње стручне школе, покрећу ученичке компаније са циљем подстицања знања и вештина из предузетништва и економије, примењујући метод учења кроз рад. Школе су отвореније за партнерства између пословног и образовног сектора, значајни актери у заједници се повезују с циљем остваривања сарадње која доприноси бољој запошљивости младих и јачањем предузетничког духа. Повећава се број ученика који пролазе кроз предузетничке програме, а наставници прате новине у области економије, развоја друштва и иновација које могу да искористе у раду са ученицима. Наставници уз подршку школа промовишу успехе ученика у заједници и друштву и скрећу пажњу на значај предузетничког образовања.

 • 1. дан
  • Увод у обуку, садржај и начине рада
  • Увод у предузетничко образовање
  • Предузетници се не рађају већ стварају
  • Пауза за ручак
  • Ученичка компанија - методологија, оснивање и елементи бизнис плана
  • Представљање резултата тимског рада
  • Завршетак првог дана и сумирање утисака
 • 2. дан
  • Уводна упутства за други дан
  • Фазе развоја ученичке компаније - блок из два дела
  • Пауза за ручак
  • Практичан рад у тимовима
  • Сајам наставничких компанија и сценске презентације
  • Проглашење победника
  • Представљање календара активности
  • Евалуација дана
 • 3. дан
  • Уводна сесија
  • Пасош предузетничких вештина
  • Програм Пословна етика
  • Пауза за ручак
  • Увод у Титан - онлајн симулацију за вођење предузећа
  • Титан симулација - рад у тимовима
  • Евалуација

30

дана: 3
бодова: 24

Обука је бесплатна за наставнике. Реална цена обуке била би 12000 динара по учеснику и укључује приручнике за спровођење програма, радне материјале, оброке, освежење и остале трошкове реализације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Омладински центар ОПЕНС, Булевар Деспота Стефана 5, Нови Сад Александра Стевановић, Ксенија Милић, Сњежана Ђурђевић, Јелена Остојић, Предраг Матовић 27 3.93
2 Хотел Соларис, Церска 10, Врњачка Бања Ксенија Милић, Јелена Остојић, Марија Урошевић, Милан Николић, Предраг Матовић 30 3.84

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.89