Имплементација софтвера ActivInspire у образовању и васпитању

Каталошки број програма: 312  

Не

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу, Немањина 11, 38218 Лепосавић, ufp@pr.ac.rs, 02884164, 0641637962, 02884164

Мирко Чакаревић, mirko.cakarevic@pr.ac.rs, 02884164, 0641637962, 02884164

Синиша Минић, доктор техничких наука, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу; Алија Мандак, доктор математичких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Ваит Ибро, доктор методике наставе математике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Мирко Чакаревић, професор технике и информатике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу;

Синиша Минић, доктор техничких наука, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу; Мирко Чакаревић, професор технике и информатике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Емилија Марковић, наставник, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу; Љиљана Пауновић, наставник, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу; Јелена Круљ, наставник, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање знања, вештина и способности учитеља, наставника основних школа у развијању електронске комуникације, брзом проналажењу информација и квалитетном манипулацијом са мултимедијалним садржајима применом софтвера ActivInspire.

- стицање знања о иновативним врстама наставе, - стицање знања о новим информационо-комуникационим технологијама, - стицање знања и способности за рад са софтвером ActivInspire , - стицање знања о Wеб 2.0 технологијама, - стицање знања о ресурсима софтвером ActivInspire за организацију видео и аудио садржаја, - стицање знања о алатима софтвером ActivInspire за подстицање креативности. -стицање знања о алатима за конгитивно учење (мапе ума, дијаграми тока, размена медија).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПредстављање аутора и учесникаИновативне врсте наставе ПаузаИновативни дидактичко-методички модели наставеПаузаМикроструктура плана наставног часа према иновативним дидактичко-методичким моделима имплементацијомПаузаИмплементација наставног часа према иновативним моделима коришћењем софтвера ActivInspireПрезентација урађених наставног часа помоћу софтвера ActivInspire према иновативним моделимаПаузаЗаједничко извођење закључака обуке, вредновање обуке и свечана подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учесники је 1.500,00 динара. У цену су урачунати трошкови плаћања пореза и доприноса, материјала за реализацију прогрма обуке и израда сертификата за учеснике и трошкове на име хонорара и превоза реализатора програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Ул. Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Синиша Минић 25 3.34
2 Центар за стручно усавршавање Чачак Синиша Минић 5 3.84

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.59