Рад са даровитим ученицима

Каталошки број програма: 268  

Не

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој, Владе Зечевића 18/12, 15300 Лозница, office@habitus.rs, 063353625

Мирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015893006, 0643989720

Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница

Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Нада Остојић, Професор разредне наставе, ОШ „Кадињача“ Лозница; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Радоје Павловић, магистар математике, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Вероника Катрина-Митровић, магистар психолошких наука, Општа болница, одељење психијатрије, Лозница; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница; Иван Јовановић, Дипломирани музички педагог, ОМШ „Вук Караџић“, Лозница

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање компетенција учитеља, наставника, стручних сарадника, директора за препознавање даровитих ученика и пружање додатне подршке

Стицање знања о теоријамa даровитости, интелектуалним, емоционалним и мотивационим карактеристикама даровитих ученика; разумевање значаја правовременог откривања даровитости и познавања улога и компетенција у раду са даровитима; Освешћивање значаја улоге породице у препознавању и подстицању даровитости; Оснаживање учитеља, наставника и стручних сарадника за пружање додатне подршке даровитим ученицима кроз познавање законских регулатива и оспособљавање за израду ИОП-а 3; Оснаживање учесника у подручју повезивања са стручним и институционалним ресурсима на локалном, регионалном и ширем друштвеном плану који се баве подршком даровитим ученицима.

Учесници познају карактеристике даровитих ученика у различитим доменима даровитости; схватају значај правовременог препознавања даровитости, познају улоге и компетенције различитих актера у овом процесу, функционисање СТИО у подручју даровитости, разумеју улогу породице; оспособљени су за израду ИОП-а 3 за изузетно даровитог ученика; умеју да изврше анализу ресурса на нивоу локалне и шире друштвене заједнице и познају начине повезивања са релеватним појединцима и институцијама у пружању подршке даровитима

 • 1. дан
  • Ко су даровити ученици и шта их одликује?
  • ПАУЗА
  • Препознавање даровитих ученика: актери и улоге
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • Породица и даровитост
  • ПАУЗА
  • Начини рада са даровитима
 • 2. дан
  • Педагошки профил - почетни корак у пружању додатне образовне подршке
  • ПАУЗА
  • Мере индивидуализације
  • ПАУЗА ЗА РУЧАК
  • Персонализовани план активности за даровитог ученика
  • ПАУЗА
  • Значај умрежавања релевантних појединаца и институција у раду са даровитима
  • Евалуација програма и рад у пракси

30

дана: 2
бодова: 16

4 500 динара; по учеснику у нето износу; у цену је укључен ауторски хонорар за ауторе програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, смештаја, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница Нада Остојић, Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4